Advertisements

Full Text Israel Political Brief December 28, 2016: PM Benjamin Netanyahu statement in response to Secretary of State John Kerry’s speech attacking Israeli settlements Transcript

ISRAEL POLITICAL BRIEF

ISRAEL POLITICAL BRIEF: ISRAEL NEWS

PM Benjamin Netanyahu statement in response to Secretary of State John Kerry’s speech attacking Israeli settlements

Source: PMO, 12-28-16

 

הצהרת ראש הממשלה נתניהו

28/12/2016
יום רביעי כ”ח כסלו תשע”ז

הנאום של מזכיר המדינה ג’ון קרי הוא אכזבה גדולה.
הוא עוסק באופן אובססיבי בנושא ההתנחלויות בארץ ישראל, במקום לעסוק בשורש הסכסוך – הסירוב הפלסטיני העיקש, המתמשך, להכיר במדינה יהודית בגבולות כלשהם.

אני מוכרח להגיד לכם שאני הופתעתי.
זה מה שיש לשר החוץ של ארצות הברית, המעצמה הגדולה ביותר בתבל, זה מה שיש למזכיר המדינה להתמקד בו כאחד מהנאומים המסכמים, במשך שעה שלמה? המזרח התיכון כולו עולה בלהבות, מדינות שלמות קורסות, הטרור משתולל – ובמשך שעה שלמה מזכיר המדינה תוקף את הדמוקרטיה היחידה במזרח התיכון, ששומרת על היציבות במזרח התיכון, לא רק היציבות שלנו ושל אזרחינו, יהודים וערבים כאחד, אלא גם תורמת ליציבות ולביטחון באזורנו ולכמה וכמה משכנותינו.

אנחנו עכשיו בחג המולד, אולי מזכיר המדינה ג’ון קרי לא שם לב לכך שישראל היא המקום היחיד במזרח התיכון שבו נוצרים יכולים לחגוג את חג המולד בביטחון, בשלווה ובשמחה.
כל זה, לצערי, לא מעניין את מזכיר המדינה של ארצות הברית. הוא יוצר משוואה מוסרית מזויפת בין בניית בית בירושלים או בשכונותיה ובפרבריה, לבין טרור שמכה בחפים מפשע.
ואחרי שהוא יוצר את המשוואה, הוא מדבר כמעט אך ורק על הבית בירושלים, משלם מס שפתיים בלבד לגינוי הטרור.

אגב, בהחלטה של האו”ם שהוא יזם וקידם, שם בכלל מדברים על הסתה, אנונימית, לא יודעים של מי.
ההתנחלויות? זה ישראל.
הסתה? בשטח, לא יודעים של מי.
אני יכול רק להביע צער, כי לו היה הממשל משקיע במאבק בטרור הפלסטיני את אותן אנרגיות שהוא השקיע בגינוי הבנייה בירושלים, אולי היה סיכוי טוב יותר לקדם את השלום.

אני קיבלתי הערב מסר מהרב יהודה בן ישי, אביה של רותי פוגל זיכרונה לברכה, שנרצחה יחד עם משפחתה באיתמר.
הנה מה שהוא כותב לי, הוא אומר: “בימי חנוכה אלה, האור גובר על חושך. על ידך ועל ידי העם כולו המנורה, הסמל של מדינת ישראל, שוב מאירה למרחקים. מתוך אמונה בצור ישראל וגואלו נתגבר בעזרת השם על כל מכשול”.

Translation:

The speech of Secretary of State John Kerry is a big disappointment.
It deals obsessively on settlements in Israel, instead of dealing with the root of the conflict – the Palestinian refusal persistent, ongoing, recognize a Jewish state in any borders.

I must tell you that I was surprised.
This is what the Minister of Foreign Affairs of the United States, the greatest power in the world, is what the Secretary of State to focus on one of the speeches summing up, for an hour? Middle East in flames, entire countries, terrorism rampant – and for an hour the secretary of state attacks the only democracy in the Middle East, which maintains stability in the Middle East, not only our stability and our citizens, Jews and Arabs alike, but also contributes to stability and security in the region and to several neighboring countries.

We are now at Christmas, perhaps Secretary of State John Kerry did not notice that Israel is the only place in the Middle East where Christians can celebrate Christmas in security, peace and joy.
All this, unfortunately, does not interest the Secretary of State of the United States. It creates a false moral equation between building a house in Jerusalem and its suburbs or neighborhoods, and terrorism strikes innocent people.
And after he makes the equation, he talks almost exclusively about the house in Jerusalem, pays only lip service to the condemnation of terrorism.

Incidentally, the decision of the United Nations that he initiated and promoted, where even talking about incitement, anonymous, did not know of any.
Settlement? It’s Israel.
Incitement? Area, do not know who.
I can only express regret that the government has been investing in the fight Palestinian terrorism the same energy he invested in condemning construction in Jerusalem, might have a better chance of promoting peace.

I received a message from Rabbi Yehuda evening Ben-Yishai, father of Ruth Fogel, of blessed memory, who was murdered along with her family in Itamar.
Here is what he wrote to me, he says: “day festival, light overcomes the darkness. By you and the entire nation Menorah, the symbol of the State of Israel, again shines far and wide. Believing the Rock of Israel and Savior will overcome with God’s help any obstacle.”

 

Advertisements

Full Text Israel Political Brief December 28, 2016: Secretary of State John Kerry’s speech on the Middle East attacking Israeli settlements Transcript

ISRAEL POLITICAL BRIEF

ISRAEL POLITICAL BRIEF: ISRAEL NEWS

Remarks on Middle East Peace

Remarks

John Kerry
Secretary of State
The Dean Acheson Auditorium
Washington, DC
December 28, 2016

SECRETARY KERRY: Thank you very much. Thank you. Thank you very, very much. Thank you. (Coughs.) Excuse me. Thank you for your patience, all of you. For those of you who celebrated Christmas, I hope you had a wonderful Christmas. Happy Chanukah. And to everybody here, I know it’s the middle of a holiday week. I understand. (Laughter.) But I wish you all a very, very productive and Happy New Year.

Today, I want to share candid thoughts about an issue which for decades has animated the foreign policy dialogue here and around the world – the Israeli-Palestinian conflict.

Throughout his Administration, President Obama has been deeply committed to Israel and its security, and that commitment has guided his pursuit of peace in the Middle East. This is an issue which, all of you know, I have worked on intensively during my time as Secretary of State for one simple reason: because the two-state solution is the only way to achieve a just and lasting peace between Israelis and Palestinians. It is the only way to ensure Israel’s future as a Jewish and democratic state, living in peace and security with its neighbors. It is the only way to ensure a future of freedom and dignity for the Palestinian people. And it is an important way of advancing United States interests in the region.

Now, I’d like to explain why that future is now in jeopardy, and provide some context for why we could not, in good conscience, stand in the way of a resolution at the United Nations that makes clear that both sides must act now to preserve the possibility of peace.

I’m also here to share my conviction that there is still a way forward if the responsible parties are willing to act. And I want to share practical suggestions for how to preserve and advance the prospects for the just and lasting peace that both sides deserve.

So it is vital that we have an honest, clear-eyed conversation about the uncomfortable truths and difficult choices, because the alternative that is fast becoming the reality on the ground is in nobody’s interest – not the Israelis, not the Palestinians, not the region – and not the United States.

Now, I want to stress that there is an important point here: My job, above all, is to defend the United States of America – to stand up for and defend our values and our interests in the world. And if we were to stand idly by and know that in doing so we are allowing a dangerous dynamic to take hold which promises greater conflict and instability to a region in which we have vital interests, we would be derelict in our own responsibilities.

Regrettably, some seem to believe that the U.S. friendship means the U.S. must accept any policy, regardless of our own interests, our own positions, our own words, our own principles – even after urging again and again that the policy must change. Friends need to tell each other the hard truths, and friendships require mutual respect.

Israel’s permanent representative to the United Nations, who does not support a two-state solution, said after the vote last week, quote, “It was to be expected that Israel’s greatest ally would act in accordance with the values that we share,” and veto this resolution. I am compelled to respond today that the United States did, in fact, vote in accordance with our values, just as previous U.S. administrations have done at the Security Council before us.

They fail to recognize that this friend, the United States of America, that has done more to support Israel than any other country, this friend that has blocked countless efforts to delegitimize Israel, cannot be true to our own values – or even the stated democratic values of Israel – and we cannot properly defend and protect Israel if we allow a viable two-state solution to be destroyed before our own eyes.

And that’s the bottom line: the vote in the United Nations was about preserving the two-state solution. That’s what we were standing up for: Israel’s future as a Jewish and democratic state, living side by side in peace and security with its neighbors. That’s what we are trying to preserve for our sake and for theirs.

In fact, this Administration has been Israel’s greatest friend and supporter, with an absolutely unwavering commitment to advancing Israel’s security and protecting its legitimacy.

On this point, I want to be very clear: No American administration has done more for Israel’s security than Barack Obama’s. The Israeli prime minister himself has noted our, quote, “unprecedented” military and intelligence cooperation. Our military exercises are more advanced than ever. Our assistance for Iron Dome has saved countless Israeli lives. We have consistently supported Israel’s right to defend itself, by itself, including during actions in Gaza that sparked great controversy.

Time and again we have demonstrated that we have Israel’s back. We have strongly opposed boycotts, divestment campaigns, and sanctions targeting Israel in international fora, whenever and wherever its legitimacy was attacked, and we have fought for its inclusion across the UN system. In the midst of our own financial crisis and budget deficits, we repeatedly increased funding to support Israel. In fact, more than one-half of our entire global Foreign Military Financing goes to Israel. And this fall, we concluded an historic $38 billion memorandum of understanding that exceeds any military assistance package the United States has provided to any country, at any time, and that will invest in cutting-edge missile defense and sustain Israel’s qualitative military edge for years to come. That’s the measure of our support.

This commitment to Israel’s security is actually very personal for me. On my first trip to Israel as a young senator in 1986, I was captivated by a special country, one that I immediately admired and soon grew to love. Over the years, like so many others who are drawn to this extraordinary place, I have climbed Masada, swum in the Dead Sea, driven from one Biblical city to another. I’ve also seen the dark side of Hizballah’s rocket storage facilities just across the border in Lebanon, walked through exhibits of the hell of the Holocaust at Yad Vashem, stood on the Golan Heights, and piloted an Israeli jet over the tiny airspace of Israel, which would make anyone understand the importance of security to Israelis. Out of those experiences came a steadfast commitment to Israel’s security that has never wavered for a single minute in my 28 years in the Senate or my four years as Secretary.

I have also often visited West Bank communities, where I met Palestinians struggling for basic freedom and dignity amidst the occupation, passed by military checkpoints that can make even the most routine daily trips to work or school an ordeal, and heard from business leaders who could not get the permits that they needed to get their products to the market and families who have struggled to secure permission just to travel for needed medical care.

And I have witnessed firsthand the ravages of a conflict that has gone on for far too long. I’ve seen Israeli children in Sderot whose playgrounds had been hit by Katyusha rockets. I’ve visited shelters next to schools in Kiryat Shmona that kids had 15 seconds to get to after a warning siren went off. I’ve also seen the devastation of war in the Gaza Strip, where Palestinian girls in Izbet Abed Rabo played in the rubble of a bombed-out building.

No children – Israeli or Palestinian – should have to live like that.

So, despite the obvious difficulties that I understood when I became Secretary of State, I knew that I had to do everything in my power to help end this conflict. And I was grateful to be working for President Obama, who was prepared to take risks for peace and was deeply committed to that effort.

Like previous U.S. administrations, we have committed our influence and our resources to trying to resolve the Arab-Israeli conflict because, yes, it would serve American interests to stabilize a volatile region and fulfill America’s commitment to the survival, security and well-being of an Israel at peace with its Arab neighbors.

Despite our best efforts over the years, the two-state solution is now in serious jeopardy.

The truth is that trends on the ground – violence, terrorism, incitement, settlement expansion and the seemingly endless occupation – they are combining to destroy hopes for peace on both sides and increasingly cementing an irreversible one-state reality that most people do not actually want.

Today, there are a number – there are a similar number of Jews and Palestinians living between the Jordan River and the Mediterranean Sea. They have a choice. They can choose to live together in one state, or they can separate into two states. But here is a fundamental reality: if the choice is one state, Israel can either be Jewish or democratic – it cannot be both – and it won’t ever really be at peace. Moreover, the Palestinians will never fully realize their vast potential in a homeland of their own with a one-state solution.

Now, most on both sides understand this basic choice, and that is why it is important that polls of Israelis and Palestinians show that there is still strong support for the two-state solution – in theory. They just don’t believe that it can happen.

After decades of conflict, many no longer see the other side as people, only as threats and enemies. Both sides continue to push a narrative that plays to people’s fears and reinforces the worst stereotypes rather than working to change perceptions and build up belief in the possibility of peace.

And the truth is the extraordinary polarization in this conflict extends beyond Israelis and Palestinians. Allies of both sides are content to reinforce this with an us or – “you’re with us or against us” mentality where too often anyone who questions Palestinian actions is an apologist for the occupation and anyone who disagrees with Israel policy is cast as anti-Israel or even anti-Semitic.

That’s one of the most striking realties about the current situation: This critical decision about the future – one state or two states – is effectively being made on the ground every single day, despite the expressed opinion of the majority of the people.

The status quo is leading towards one state and perpetual occupation, but most of the public either ignores it or has given up hope that anything can be done to change it. And with this passive resignation, the problem only gets worse, the risks get greater and the choices are narrowed.

This sense of hopelessness among Israelis is exacerbated by the continuing violence, terrorist attacks against civilians and incitement, which are destroying belief in the possibility of peace.

Let me say it again: There is absolutely no justification for terrorism, and there never will be.

And the most recent wave of Palestinian violence has included hundreds of terrorist attacks in the past year, including stabbings, shootings, vehicular attacks and bombings, many by individuals who have been radicalized by social media. Yet the murderers of innocents are still glorified on Fatah websites, including showing attackers next to Palestinian leaders following attacks. And despite statements by President Abbas and his party’s leaders making clear their opposition to violence, too often they send a different message by failing to condemn specific terrorist attacks and naming public squares, streets and schools after terrorists.

President Obama and I have made it clear to the Palestinian leadership countless times, publicly and privately, that all incitement to violence must stop. We have consistently condemned violence and terrorism, and even condemned the Palestinian leadership for not condemning it.

Far too often, the Palestinians have pursued efforts to delegitimize Israel in international fora. We have strongly opposed these initiatives, including the recent wholly unbalanced and inflammatory UNESCO resolution regarding Jerusalem. And we have made clear our strong opposition to Palestinian efforts against Israel at the ICC, which only sets back the prospects for peace.

And we all understand that the Palestinian Authority has a lot more to do to strengthen its institutions and improve governance.

Most troubling of all, Hamas continues to pursue an extremist agenda: they refuse to accept Israel’s very right to exist. They have a one-state vision of their own: all of the land is Palestine. Hamas and other radical factions are responsible for the most explicit forms of incitement to violence, and many of the images that they use are truly appalling. And they are willing to kill innocents in Israel and put the people of Gaza at risk in order to advance that agenda.

Compounding this, the humanitarian situation in Gaza, exacerbated by the closings of the crossings, is dire. Gaza is home to one of the world’s densest concentrations of people enduring extreme hardships with few opportunities. 1.3 million people out of Gaza’s population of 1.8 million are in need of daily assistance – food and shelter. Most have electricity less than half the time and only 5 percent of the water is safe to drink. And yet despite the urgency of these needs, Hamas and other militant groups continue to re-arm and divert reconstruction materials to build tunnels, threatening more attacks on Israeli civilians that no government can tolerate.

Now, at the same time, we have to be clear about what is happening in the West Bank. The Israeli prime minister publicly supports a two-state solution, but his current coalition is the most right wing in Israeli history, with an agenda driven by the most extreme elements. The result is that policies of this government, which the prime minister himself just described as “more committed to settlements than any in Israel’s history,” are leading in the opposite direction. They’re leading towards one state. In fact, Israel has increasingly consolidated control over much of the West Bank for its own purposes, effectively reversing the transitions to greater Palestinian civil authority that were called for by the Oslo Accords.

I don’t think most people in Israel, and certainly in the world, have any idea how broad and systematic the process has become. But the facts speak for themselves. The number of settlers in the roughly 130 Israeli settlements east of the 1967 lines has steadily grown. The settler population in the West Bank alone, not including East Jerusalem, has increased by nearly 270,000 since Oslo, including 100,000 just since 2009, when President Obama’s term began.

There’s no point in pretending that these are just in large settlement blocks. Nearly 90,000 settlers are living east of the separation barrier that was created by Israel itself in the middle of what, by any reasonable definition, would be the future Palestinian state. And the population of these distant settlements has grown by 20,000 just since 2009. In fact, just recently the government approved a significant new settlement well east of the barrier, closer to Jordan than to Israel. What does that say to Palestinians in particular – but also to the United States and the world – about Israel’s intentions?

Let me emphasize, this is not to say that the settlements are the whole or even the primary cause of this conflict. Of course they are not. Nor can you say that if the settlements were suddenly removed, you’d have peace. Without a broader agreement, you would not. And we understand that in a final status agreement, certain settlements would become part of Israel to account for the changes that have taken place over the last 49 years – we understand that – including the new democratic demographic realities that exist on the ground. They would have to be factored in. But if more and more settlers are moving into the middle of Palestinian areas, it’s going to be just that much harder to separate, that much harder to imagine transferring sovereignty, and that is exactly the outcome that some are purposefully accelerating.

Let’s be clear: Settlement expansion has nothing to do with Israel’s security. Many settlements actually increase the security burden on the Israeli Defense Forces. And leaders of the settler movement are motivated by ideological imperatives that entirely ignore legitimate Palestinian aspirations.

Among the most troubling illustrations of this point has been the proliferation of settler outposts that are illegal under Israel’s own laws. They’re often located on private Palestinian land and strategically placed in locations that make two states impossible. There are over 100 of these outposts. And since 2011, nearly one-third of them have been or are being legalized, despite pledges by past Israeli governments to dismantle many of them.

Now leaders of the settler movement have advanced unprecedented new legislation that would legalize most of those outposts. For the first time, it would apply Israeli domestic law to the West Bank rather than military law, which is a major step towards the process of annexation. When the law passed the first reading in the Israeli parliament, in the Knesset, one of the chief proponents said proudly – and I quote – “Today, the Israeli Knesset moved from heading towards establishing a Palestinian state towards Israeli sovereignty in Judea and Samaria.” Even the Israeli attorney general has said that the draft law is unconstitutional and a violation of international law.

Now, you may hear from advocates that the settlements are not an obstacle to peace because the settlers who don’t want to leave can just stay in Palestine, like the Arab Israelis who live in Israel. But that misses a critical point, my friends. The Arab Israelis are citizens of Israel, subject to Israel’s law. Does anyone here really believe that the settlers will agree to submit to Palestinian law in Palestine?

Likewise, some supporters of the settlements argue that the settlers could just stay in their settlements and remain as Israeli citizens in their separate enclaves in the middle of Palestine, protected by the IDF. Well, there are over 80 settlements east of the separation barrier, many located in places that would make a continuous – a contiguous Palestinian state impossible. Does anyone seriously think that if they just stay where they are you could still have a viable Palestinian state?

Now, some have asked, “Why can’t we build in the blocs which everyone knows will eventually be part of Israel?” Well, the reason building there or anywhere else in the West Bank now results in such pushback is that the decision of what constitutes a bloc is being made unilaterally by the Israeli Government, without consultation, without the consent of the Palestinians, and without granting the Palestinians a reciprocal right to build in what will be, by most accounts, part of Palestine. Bottom line – without agreement or mutuality, the unilateral choices become a major point of contention, and that is part of why we are here where we are.

You may hear that these remote settlements aren’t a problem because they only take up a very small percentage of the land. Well, again and again we have made it clear, it’s not just a question of the overall amount of land available in the West Bank. It’s whether the land can be connected or it’s broken up into small parcels, like a Swiss cheese, that could never constitute a real state. The more outposts that are built, the more the settlements expand, the less possible it is to create a contiguous state. So in the end, a settlement is not just the land that it’s on, it’s also what the location does to the movement of people, what it does to the ability of a road to connect people, one community to another, what it does to the sense of statehood that is chipped away with each new construction. No one thinking seriously about peace can ignore the reality of what the settlements pose to that peace.

But the problem, obviously, goes well beyond settlements. Trends indicate a comprehensive effort to take the West Bank land for Israel and prevent any Palestinian development there. Today, the 60 percent of the West Bank known as Area C – much of which was supposed to be transferred to Palestinian control long ago under the Oslo Accords – much of it is effectively off limits to Palestinian development. Most today has essentially been taken for exclusive use by Israel simply by unilaterally designating it as “state land” or including it within the jurisdiction of regional settlement councils. Israeli farms flourish in the Jordan River Valley, and Israeli resorts line the shores of the Dead Sea – a lot of people don’t realize this – they line the shore of the Dead Sea, where Palestinian development is not allowed. In fact, almost no private Palestinian building is approved in Area C at all. Only one permit was issued by Israel in all of 2014 and 2015, while approvals for hundreds of settlement units were advanced during that same period.

Moreover, Palestinian structures in Area C that do not have a permit from the Israeli military are potentially subject to demolition. And they are currently being demolished at an historically high rate. Over 1,300 Palestinians, including over 600 children, have been displaced by demolitions in 2016 alone – more than any previous year.

So the settler agenda is defining the future of Israel. And their stated purpose is clear. They believe in one state: greater Israel. In fact, one prominent minister, who heads a pro-settler party, declared just after the U.S. election – and I quote – “the era of the two-state solution is over,” end quote. And many other coalition ministers publicly reject a Palestinian state. And they are increasingly getting their way, with plans for hundreds of new units in East Jerusalem recently announced and talk of a major new settlement building effort in the West Bank to follow.

So why are we so concerned? Why does this matter? Well, ask yourself these questions: What happens if that agenda succeeds? Where does that lead?

There are currently about 2.75 million Palestinians living under military occupation in the West Bank, most of them in Areas A and B – 40 percent of the West Bank – where they have limited autonomy. They are restricted in their daily movements by a web of checkpoints and unable to travel into or out of the West Bank without a permit from the Israelis.

So if there is only one state, you would have millions of Palestinians permanently living in segregated enclaves in the middle of the West Bank, with no real political rights, separate legal, education, and transportation systems, vast income disparities, under a permanent military occupation that deprives them of the most basic freedoms. Separate and unequal is what you would have. And nobody can explain how that works. Would an Israeli accept living that way? Would an American accept living that way? Will the world accept it?

If the occupation becomes permanent, over the time the Palestinian Authority could simply dissolve, turn over all the administrative and security responsibilities to the Israelis. What would happen then? Who would administer the schools and hospitals and on what basis? Does Israel want to pay for the billions of dollars of lost international assistance that the Palestinian Authority now receives? Would the Israel Defense Force police the streets of every single Palestinian city and town?

How would Israel respond to a growing civil rights movement from Palestinians, demanding a right to vote, or widespread protests and unrest across the West Bank? How does Israel reconcile a permanent occupation with its democratic ideals? How does the U.S. continue to defend that and still live up to our own democratic ideals?

Nobody has ever provided good answers to those questions because there aren’t any. And there would be an increasing risk of more intense violence between Palestinians and settlers, and complete despair among Palestinians that would create very fertile ground for extremists.

With all the external threats that Israel faces today, which we are very cognizant of and working with them to deal with, does it really want an intensifying conflict in the West Bank? How does that help Israel’s security? How does that help the region?

The answer is it doesn’t, which is precisely why so many senior Israeli military and intelligence leaders, past and present, believe the two-state solution is the only real answer for Israel’s long term security.

Now, one thing we do know: if Israel goes down the one state path, it will never have true peace with the rest of the Arab world, and I can say that with certainty. The Arab countries have made clear that they will not make peace with Israel without resolving the Israeli-Palestinian conflict. That’s not where their loyalties lie. That’s not where their politics are.

But there is something new here. Common interests in countering Iran’s destabilizing activities, and fighting extremists, as well as diversifying their economies have created real possibilities for something different is Israel takes advantage of the opportunities for peace. I have spent a great deal of time with key Arab leaders exploring this, and there is no doubt that they are prepared to have a fundamentally different relationship with Israel. That was stated in the Arab Peace Initiative, years ago. And in all my recent conversations, Arab leaders have confirmed their readiness, in the context of Israeli-Palestinian peace, not just to normalize relations but to work openly on securing that peace with significant regional security cooperation. It’s waiting. It’s right there.

Many have shown a willingness to support serious Israeli-Palestinian negotiations and to take steps on the path to normalization to relations, including public meetings, providing there is a meaningful progress towards a two-state solution. My friends, that is a real opportunity that we should not allow to be missed.

And that raises one final question: Is ours the generation that gives up on the dream of a Jewish democratic state of Israel living in peace and security with its neighbors? Because that is really what is at stake.

Now, that is what informed our vote at the Security Council last week – the need to preserve the two-state solution – and both sides in this conflict must take responsibility to do that. We have repeatedly and emphatically stressed to the Palestinians that all incitement to violence must stop. We have consistently condemned all violence and terrorism, and we have strongly opposed unilateral efforts to delegitimize Israel in international fora.

We’ve made countless public and private exhortations to the Israelis to stop the march of settlements. In literally hundreds of conversations with Prime Minister Netanyahu, I have made clear that continued settlement activity would only increase pressure for an international response. We have all known for some time that the Palestinians were intent on moving forward in the UN with a settlements resolution, and I advised the prime minister repeatedly that further settlement activity only invited UN action.

Yet the settlement activity just increased, including advancing the unprecedented legislation to legalize settler outposts that the prime minister himself reportedly warned could expose Israel to action at the Security Council and even international prosecution before deciding to support it.

In the end, we could not in good conscience protect the most extreme elements of the settler movement as it tries to destroy the two-state solution. We could not in good conscience turn a blind eye to Palestinian actions that fan hatred and violence. It is not in U.S. interest to help anyone on either side create a unitary state. And we may not be able to stop them, but we cannot be expected to defend them. And it is certainly not the role of any country to vote against its own policies.

That is why we decided not to block the UN resolution that makes clear both sides have to take steps to save the two-state solution while there is still time. And we did not take this decision lightly. The Obama Administration has always defended Israel against any effort at the UN and any international fora or biased and one-sided resolutions that seek to undermine its legitimacy or security, and that has not changed. It didn’t change with this vote.

But remember it’s important to note that every United States administration, Republican and Democratic, has opposed settlements as contrary to the prospects for peace, and action at the UN Security Council is far from unprecedented. In fact, previous administrations of both political parties have allowed resolutions that were critical of Israel to pass, including on settlements. On dozens of occasions under George W. Bush alone, the council passed six resolutions that Israel opposed, including one that endorsed a plan calling for a complete freeze on settlements, including natural growth.

Let me read you the lead paragraph from a New York Times story dated December 23rd. I quote: “With the United States abstaining, the Security Council adopted a resolution today strongly deploring Israel’s handling of the disturbances in the occupied territories, which the resolution defined as, including Jerusalem. All of the 14 other Security Council members voted in favor.” My friends, that story was not written last week. It was written December 23rd, 1987, 26 years to the day that we voted last week, when Ronald Reagan was president.

Yet despite growing pressure, the Obama Administration held a strong line against UN action, any UN action, we were the only administration since 1967 that had not allowed any resolution to pass that Israel opposed. In fact, the only time in eight years the Obama Administration exercised its veto at the United Nations was against a one-sided settlements resolution in 2011. And that resolution did not mention incitement or violence.

Now let’s look at what’s happened since then. Since then, there have been over 30,000 settlement units advanced through some stage of the planning process. That’s right – over 30,000 settlement units advanced notwithstanding the positions of the United States and other countries. And if we had vetoed this resolution just the other day, the United States would have been giving license to further unfettered settlement construction that we fundamentally oppose.

So we reject the criticism that this vote abandons Israel. On the contrary, it is not this resolution that is isolating Israel; it is the permanent policy of settlement construction that risks making peace impossible. And virtually every country in the world other than Israel opposes settlements. That includes many of the friends of Israel, including the United Kingdom, France, Russia – all of whom voted in favor of the settlements resolution in 2011 that we vetoed, and again this year along with every other member of the council.

In fact, this resolution simply reaffirms statements made by the Security Council on the legality of settlements over several decades. It does not break new ground. In 1978, the State Department Legal Adviser advised the Congress on his conclusion that Israel’s government, the Israeli Government’s program of establishing civilian settlements in the occupied territory is inconsistent with international law, and we see no change since then to affect that fundamental conclusion.

Now, you may have heard that some criticized this resolution for calling East Jerusalem occupied territory. But to be clear, there was absolutely nothing new in last week’s resolution on that issue. It was one of a long line of Security Council resolutions that included East Jerusalem as part of the territories occupied by Israel in 1967, and that includes resolutions passed by the Security Council under President Reagan and President George H.W. Bush. And remember that every U.S. administration since 1967, along with the entire international community, has recognized East Jerusalem as among the territories that Israel occupied in the Six-Day War.

Now, I want to stress this point: We fully respect Israel’s profound historic and religious ties to the city and to its holy sites. We’ve never questioned that. This resolution in no manner prejudges the outcome of permanent status negotiations on East Jerusalem, which must, of course, reflect those historic ties and the realities on the ground. That’s our position. We still support it.

We also strongly reject the notion that somehow the United States was the driving force behind this resolution. The Egyptians and Palestinians had long made clear to all of us – to all of the international community – their intention to bring a resolution to a vote before the end of the year, and we communicated that to the Israelis and they knew it anyway. The United States did not draft or originate this resolution, nor did we put it forward. It was drafted by Egypt – it was drafted and I think introduced by Egypt, which is one of Israel’s closest friends in the region, in coordination with the Palestinians and others.

And during the time of the process as it went out, we made clear to others, including those on the Security Council, that it was possible that if the resolution were to be balanced and it were to include references to incitement and to terrorism, that it was possible the United States would then not block it, that – if it was balanced and fair. That’s a standard practice with resolutions at the Security Council. The Egyptians and the Palestinians and many others understood that if the text were more balanced, it was possible we wouldn’t block it. But we also made crystal clear that the President of the United States would not make a final decision about our own position until we saw the final text.

In the end, we did not agree with every word in this resolution. There are important issues that are not sufficiently addressed or even addressed at all. But we could not in good conscience veto a resolution that condemns violence and incitement and reiterates what has been for a long time the overwhelming consensus and international view on settlements and calls for the parties to start taking constructive steps to advance the two-state solution on the ground.

Ultimately, it will be up to the Israeli people to decide whether the unusually heated attacks that Israeli officials have directed towards this Administration best serve Israel’s national interests and its relationship with an ally that has been steadfast in its support, as I described. Those attacks, alongside allegations of U.S.-led conspiracy and other manufactured claims, distract attention from what the substance of this vote was really all about.

And we all understand that Israel faces very serious threats in a very tough neighborhood. Israelis are rightfully concerned about making sure that there is not a new terrorist haven right next door to them, often referencing what’s happened with Gaza, and we understand that and we believe there are ways to meet those needs of security. And Israelis are fully justified in decrying attempts to legitimize[1] their state and question the right of a Jewish state to exist. But this vote was not about that. It was about actions that Israelis and Palestinians are taking that are increasingly rendering a two-state solution impossible. It was not about making peace with the Palestinians now – it was about making sure that peace with the Palestinians will be possible in the future.

Now, we all understand that Israel faces extraordinary, serious threats in a very tough neighborhood. And Israelis are very correct in making sure that there’s not a terrorist haven right on their border.

But this vote – I can’t emphasize enough – is not about the possibility of arriving at an agreement that’s going to resolve that overnight or in one year or two years. This is about a longer process. This is about how we make peace with the Palestinians in the future but preserve the capacity to do so.

So how do we get there? How do we get there, to that peace?

Since the parties have not yet been able to resume talks, the U.S. and the Middle East Quartet have repeatedly called on both sides to independently demonstrate a genuine commitment to the two-state solution – not just with words, but with real actions and policies – to create the conditions for meaningful negotiations.

We’ve called for both sides to take significant steps on the ground to reverse current trends and send a different message – a clear message – that they are prepared to fundamentally change the equation without waiting for the other side to act.

We have pushed them to comply with their basic commitments under their own prior agreements in order to advance a two-state reality on the ground.

We have called for the Palestinians to do everything in their power to stop violence and incitement, including publicly and consistently condemning acts of terrorism and stopping the glorification of violence.

And we have called on them to continue efforts to strengthen their own institutions and to improve governance, transparency, and accountability.

And we have stressed that the Hamas arms buildup and militant activities in Gaza must stop.

Along with our Quartet partners, we have called on Israel to end the policy of settlement construction and expansion, of taking land for exclusive Israeli use and denying Palestinian development.

To reverse the current process, the U.S. and our partners have encouraged Israel to resume the transfer of greater civil authority to the Palestinians in Area C, consistent with the transition that was called for by Oslo. And we have made clear that significant progress across a range of sectors, including housing, agriculture, and natural resources, can be made without negatively impacting Israel’s legitimate security needs. And we’ve called for significantly easing the movement and access restrictions to and from Gaza, with due consideration for Israel’s need to protect its citizens from terrorist attacks.

So let me stress here again: None of the steps that I just talked about would negatively impact Israel’s security.

Let me also emphasize this is not about offering limited economic measures that perpetuate the status quo. We’re talking about significant steps that would signal real progress towards creating two states.

That’s the bottom line: If we’re serious about the two-state solution, it’s time to start implementing it now. Advancing the process of separation now, in a serious way, could make a significant difference in saving the two-state solution and in building confidence in the citizens of both sides that peace is, indeed, possible. And much progress can be made in advance of negotiations that can lay the foundation for negotiations, as contemplated by the Oslo process. In fact, these steps will help create the conditions for successful talks.

Now, in the end, we all understand that a final status agreement can only be achieved through direct negotiations between the parties. We’ve said that again and again. We cannot impose the peace.

There are other countries in the UN who believe it is our job to dictate the terms of a solution in the Security Council. Others want us to simply recognize a Palestinian state, absent an agreement. But I want to make clear today, these are not the choices that we will make.

We choose instead to draw on the experiences of the last eight years, to provide a way forward when the parties are ready for serious negotiations. In a place where the narratives from the past powerfully inform and mold the present, it’s important to understand the history. We mark this year and next a series of milestones that I believe both illustrate the two sides of the conflict and form the basis for its resolution. It’s worth touching on them briefly.

A hundred and twenty years ago, the First Zionist Congress was convened in Basel by a group of Jewish visionaries, who decided that the only effective response to the waves of anti-Semitic horrors sweeping across Europe was to create a state in the historic home of the Jewish people, where their ties to the land went back centuries – a state that could defend its borders, protect its people, and live in peace with its neighbors. That was the vision. That was the modern beginning, and it remains the dream of Israel today.

Nearly 70 years ago, United Nations General Assembly Resolution 181 finally paved the way to making the State of Israel a reality. The concept was simple: to create two states for two peoples – one Jewish, one Arab – to realize the national aspirations of both Jews and Palestinians. And both Israel and the PLO referenced Resolution 181 in their respective declarations of independence.

The United States recognized Israel seven minutes after its creation. But the Palestinians and the Arab world did not, and from its birth, Israel had to fight for its life. Palestinians also suffered terribly in the 1948 war, including many who had lived for generations in a land that had long been their home too. And when Israel celebrates its 70th anniversary in 2018, the Palestinians will mark a very different anniversary: 70 years since what they call the Nakba, or catastrophe.

Next year will also mark 50 years since the end of the Six-Day War, when Israel again fought for its survival. And Palestinians will again mark just the opposite: 50 years of military occupation. Both sides have accepted UN Security Council Resolution 242, which called for the withdrawal of Israel from territory that it occupied in 1967 in return for peace and secure borders, as the basis for ending the conflict.

It has been more than 20 years since Israel and the PLO signed their first agreement – the Oslo Accords – and the PLO formally recognized Israel. Both sides committed to a plan to transition much of the West Bank and Gaza to Palestinian control during permanent status negotiations that would put an end to their conflict. Unfortunately, neither the transition nor the final agreement came about, and both sides bear responsibility for that.

Finally, some 15 years ago, King Abdullah of Saudi Arabia came out with the historic Arab Peace Initiative, which offered fully normalized relations with Israel when it made peace – an enormous opportunity then and now, which has never been fully been embraced.

That history was critical to our approach to trying to find a way to resolve the conflict. And based on my experience with both sides over the last four years, including the nine months of formal negotiations, the core issues can be resolved if there is leadership on both sides committed to finding a solution.

In the end, I believe the negotiations did not fail because the gaps were too wide, but because the level of trust was too low. Both sides were concerned that any concessions would not be reciprocated and would come at too great a political cost. And the deep public skepticism only made it more difficult for them to be able to take risks.

In the countless hours that we spent working on a detailed framework, we worked through numerous formulations and developed specific bridging proposals, and we came away with a clear understanding of the fundamental needs of both sides. In the past two and a half years, I have tested ideas with regional and international stakeholders, including our Quartet partners. And I believe what has emerged from all of that is a broad consensus on balanced principles that would satisfy the core needs of both sides.

President Clinton deserves great credit for laying out extensive parameters designed to bridge gaps in advanced final status negotiations 16 years ago. Today, with mistrust too high to even start talks, we’re at the opposite end of the spectrum. Neither side is willing to even risk acknowledging the other’s bottom line, and more negotiations that do not produce progress will only reinforce the worst fears.

Now, everyone understands that negotiations would be complex and difficult, and nobody can be expected to agree on the final result in advance. But if the parties could at least demonstrate that they understand the other side’s most basic needs – and are potentially willing to meet them if theirs are also met at the end of comprehensive negotiations – perhaps then enough trust could be established to enable a meaningful process to begin.

It is in that spirit that we offer the following principles – not to prejudge or impose an outcome, but to provide a possible basis for serious negotiations when the parties are ready. Now, individual countries may have more detailed policies on these issues – as we do, by the way – but I believe there is a broad consensus that a final status agreement that could meet the needs of both sides would do the following.

Principle number one: Provide for secure and recognized international borders between Israel and a viable and contiguous Palestine, negotiated based on the 1967 lines with mutually agreed equivalent swaps.

Resolution 242, which has been enshrined in international law for 50 years, provides for the withdrawal of Israel from territory it occupied in 1967 in return for peace with its neighbors and secure and recognized borders. It has long been accepted by both sides, and it remains the basis for an agreement today.

As Secretary, one of the first issues that I worked out with the Arab League was their agreement that the reference in the Arab Peace Initiative to the 1967 lines would from now on include the concept of land swaps, which the Palestinians have acknowledged. And this is necessary to reflect practical realities on the ground, and mutually agreed equivalent swaps that will ensure that the agreement is fair to both sides.

There is also broad recognition of Israel’s need to ensure that the borders are secure and defensible, and that the territory of Palestine is viable and contiguous. Virtually everyone that I have spoken to has been clear on this principle as well: No changes by Israel to the 1967 lines will be recognized by the international community unless agreed to by both sides.

Principle two: Fulfill the vision of the UN General Assembly Resolution 181 of two states for two peoples, one Jewish and one Arab, with mutual recognition and full equal rights for all their respective citizens.

This has been the fundamental – the foundational principle of the two-state solution from the beginning: creating a state for the Jewish people and a state for the Palestinian people, where each can achieve their national aspirations. And Resolution 181 is incorporated into the foundational documents of both the Israelis and Palestinians. Recognition of Israel as a Jewish state has been the U.S. position for years, and based on my conversations in these last months, I am absolutely convinced that many others are now prepared to accept it as well – provided the need for a Palestinian state is also addressed.

We also know that there are some 1.7 million Arab citizens who call Israel their home and must now and always be able to live as equal citizens, which makes this a difficult issue for Palestinians and others in the Arab world. That’s why it is so important that in recognizing each other’s homeland – Israel for the Jewish people and Palestine for the Palestinian people – both sides reaffirm their commitment to upholding full equal rights for all of their respective citizens.

Principle number three: Provide for a just, agreed, fair, and realistic solution to the Palestinian refugee issue, with international assistance, that includes compensation, options and assistance in finding permanent homes, acknowledgment of suffering, and other measures necessary for a comprehensive resolution consistent with two states for two peoples.

The plight of many Palestinian refugees is heartbreaking, and all agree that their needs have to be addressed. As part of a comprehensive resolution, they must be provided with compensation, their suffering must be acknowledged, and there will be a need to have options and assistance in finding permanent homes. The international community can provide significant support and assistance. I know we are prepared to do that, including in raising money to help ensure the compensation and other needs of the refugees are met, and many have expressed a willingness to contribute to that effort, particularly if it brings peace. But there is a general recognition that the solution must be consistent with two states for two peoples, and cannot affect the fundamental character of Israel.

Principle four: Provide an agreed resolution for Jerusalem as the internationally recognized capital of the two states, and protect and assure freedom of access to the holy sites consistent with the established status quo.

Now, Jerusalem is the most sensitive issue for both sides, and the solution will have to meet the needs not only of the parties, but of all three monotheistic faiths. That is why the holy sites that are sacred to billions of people around the world must be protected and remain accessible and the established status quo maintained. Most acknowledge that Jerusalem should not be divided again like it was in 1967, and we believe that. At the same time, there is broad recognition that there will be no peace agreement without reconciling the basic aspirations of both sides to have capitals there.

Principle five: Satisfy Israel’s security needs and bring a full end, ultimately, to the occupation, while ensuring that Israel can defend itself effectively and that Palestine can provide security for its people in a sovereign and non-militarized state.

Security is the fundamental issue for Israel together with a couple of others I’ve mentioned, but security is critical. Everyone understands that no Israeli Government can ever accept an agreement that does not satisfy its security needs or that risk creating an enduring security threat like Gaza transferred to the West Bank. And Israel must be able to defend itself effectively, including against terrorism and other regional threats. In fact, there is a real willingness by Egypt, Jordan, and others to work together with Israel on meeting key security challenges. And I believe that those collective efforts, including close coordination on border security, intelligence-sharing, joint cooperations – joint operation, can all play a critical role in securing the peace.

At the same time, fully ending the occupation is the fundamental issue for the Palestinians. They need to know that the military occupation itself will really end after an agreed transitional process. They need to know they can live in freedom and dignity in a sovereign state while providing security for their population even without a military of their own. This is widely accepted as well. And it is important to understand there are many different ways without occupation for Israel and Palestine and Jordan and Egypt and the United States and others to cooperate in providing that security.

Now, balancing those requirements was among the most important challenges that we faced in the negotiations, but it was one where the United States has the ability to provide the most assistance. And that is why a team that was led by General John Allen, who is here, for whom I am very grateful for his many hours of effort, along with – he is one of our foremost military minds, and dozens of experts from the Department of Defense and other agencies, all of them engaged extensively with the Israeli Defense Force on trying to find solutions that could help Israel address its legitimate security needs.

They developed innovative approaches to creating unprecedented, multi-layered border security; enhancing Palestinian capacity; enabling Israel to retain the ability to address threats by itself even when the occupation had ended. General Allen and his team were not suggesting one particular outcome or one particular timeline, nor were they suggesting that technology alone would resolve these problems. They were simply working on ways to support whatever the negotiators agreed to. And they did some very impressive work that gives me total confidence that Israel’s security requirements can be met.

Principle six: End the conflict and all outstanding claims, enabling normalized relations and enhanced regional security for all as envisaged by the Arab Peace Initiative. It is essential for both sides that the final status agreement resolves all the outstanding issues and finally brings closure to this conflict, so that everyone can move ahead to a new era of peaceful coexistence and cooperation. For Israel, this must also bring broader peace with all of its Arab neighbors. That is the fundamental promise of the Arab Peace Initiative, which key Arab leaders have affirmed in these most recent days.

The Arab Peace Initiative also envisions enhanced security for all of the region. It envisages Israel being a partner in those efforts when peace is made. This is the area where Israel and the Arab world are looking at perhaps the greatest moment of potential transformation in the Middle East since Israel’s creation in 1948. The Arab world faces its own set of security challenges. With Israeli-Palestinian peace, Israel, the United States, Jordan, Egypt – together with the GCC countries – would be ready and willing to define a new security partnership for the region that would be absolutely groundbreaking.

So ladies and gentlemen, that’s why it is vital that we all work to keep open the possibility of peace, that we not lose hope in the two-state solution, no matter how difficult it may seem – because there really is no viable alternative.

Now, we all know that a speech alone won’t produce peace. But based on over 30 years of experience and the lessons from the past 4 years, I have suggested, I believe, and President Obama has signed on to and believes in a path that the parties could take: realistic steps on the ground now, consistent with the parties’ own prior commitments, that will begin the process of separating into two states; a political horizon to work towards to create the conditions for a successful final status talk; and a basis for negotiations that the parties could accept to demonstrate that they are serious about making peace.

We can only encourage them to take this path; we cannot walk down it for them. But if they take these steps, peace would bring extraordinary benefits in enhancing the security and the stability and the prosperity of Israelis, Palestinians, all of the nations of the region. The Palestinian economy has amazing potential in the context of independence, with major private sector investment possibilities and a talented, hungry, eager-to-work young workforce. Israel’s economy could enjoy unprecedented growth as it becomes a regional economic powerhouse, taking advantage of the unparalleled culture of innovation and trading opportunities with new Arab partners. Meanwhile, security challenges could be addressed by an entirely new security arrangement, in which Israel cooperates openly with key Arab states. That is the future that everybody should be working for.

President Obama and I know that the incoming administration has signaled that they may take a different path, and even suggested breaking from the longstanding U.S. policies on settlements, Jerusalem, and the possibility of a two-state solution. That is for them to decide. That’s how we work. But we cannot – in good conscience – do nothing, and say nothing, when we see the hope of peace slipping away.

This is a time to stand up for what is right. We have long known what two states living side by side in peace and security looks like. We should not be afraid to say so.

Now, I really began to reflect on what we have learned – and the way ahead – when I recently joined President Obama in Jerusalem for the state funeral for Shimon Peres. Shimon was one of the founding fathers of Israel who became one of the world’s great elder statesmen – a beautiful man. I was proud to call him my friend, and I know that President Obama was as well.

And I remembered the first time that I saw Shimon in person – standing on the White House lawn for the signing the historic Oslo Accords. And I thought about the last time, at an intimate one-on-one Shabbat dinner just a few months before he died, when we toasted together to the future of Israel and to the peace that he still so passionately believed in for his people.

He summed it up simply and eloquently, as only Shimon could, quote, “The original mandate gave the Palestinians 48 percent, now it’s down to 22 percent. I think 78 percent is enough for us.”

As we laid Shimon to rest that day, many of us couldn’t help but wonder if peace between Israelis and Palestinians might also be buried along with one of its most eloquent champions. We cannot let that happen. There is simply too much at stake – for future generations of Israelis and Palestinians – to give in to pessimism, especially when peace is, in fact, still possible.

We must not lose hope in the possibility of peace. We must not give in to those who say what is now must always be, that there is no chance for a better future. It is up to Israelis and Palestinians to make the difficult choices for peace, but we can all help. And for the sake of future generations of Israelis and Palestinians, for all the people of the region, for the United States, for all those around the world who have prayed for and worked for peace for generations, let’s hope that we are all prepared – and particularly Israelis and Palestinians – to make those choices now.

Thank you very much. (Applause.)

Full Text Israel Political Brief December 25, 2016: PM Benjamin Netanyahu’s Remarks on US Abstaining on UN Security Council Resolution 2334

ISRAEL POLITICAL BRIEF

ISRAEL POLITICAL BRIEF: ISRAEL NEWS

PM Netanyahu’s Remarks at the Start of the Weekly Cabinet Meeting  25/12/2016

Source: PMO,  12-25-16


Prime Minister Benjamin Netanyahu at the start of the weekly Cabinet meeting, made the following remarks:
[Translated from Hebrew]
“I share ministers’ feelings, anger and frustration vis-à-vis the unbalanced resolution that is very hostile to the State of Israel, and which the [UN] Security Council passed in an unworthy manner. From the information that we have, we have no doubt that the Obama administration initiated it, stood behind it, coordinated on the wording and demanded that it be passed. This is, of course, in complete contradiction of the traditional American policy that was committed to not trying to dictate terms for a permanent agreement, like any issue related to them in the Security Council, and, of course, the explicit commitment of President Obama himself, in 2011, to refrain from such steps.
We will do whatever is necessary so that Israel will not be damaged by this shameful resolution and I also tell the ministers here, we must act prudently, responsibly and calmly, in both actions and words. I ask ministers to act responsibly as per the directives that will be given today at the Security Cabinet meeting immediately following this meeting. I have also asked the Foreign Ministry to prepare an action plan regarding the UN and other international elements, which will be submitted to the Security Cabinet within one month. Until then, of course, we will consider our steps.”
[English]
“Over decades, American administrations and Israeli governments had disagreed about settlements, but we agreed that the Security Council was not the place to resolve this issue. We knew that going there would make negotiations harder and drive peace further away.

And, as I told John Kerry on Thursday, friends don’t take friends to the Security Council. I’m encouraged by the statements of our friends in the United States, Republicans and Democrats alike. They understand how reckless and destructive this UN resolution was, they understand that the Western Wall isn’t occupied territory.
I look forward to working with those friends and with the new administration when it takes office next month. And I take this opportunity to wish Israel’s Christian citizens and our Christian friends around the world a Merry Christmas and a Happy New Year.”

Full Text Israel Political Brief December 23, 2016: U.S. Ambassador to the UN Samantha Power’s Full Speech at the Security Council after the passage of UNSC Resolution 2334 Transcript

ISRAEL POLITICAL BRIEF

ISRAEL POLITICAL BRIEF: ISRAEL NEWS

U.S. Ambassador to the UN Samantha Power’s Full Speech at the Security Council

Source: Haaretz, 12-23-16

The full text of Samantha Power’s address to the Security Council concerning the resolution against Israeli settlements.

The full text of Samantha Power’s address to the United Nations Security Council concerning the resolution against Israeli settlements, on Dec 23rd 2016
Thank you, Mr. President.

Let me begin with a quote: “The United States will not support the use of any additional land for the purpose of settlements during the transitional period. Indeed, the immediate adoption of a settlement freeze by Israel, more than any other action, could create the confidence needed for wider participation in these talks. Further settlement activity is in no way necessary for the security of Israel and only diminishes the confidence of the Arabs that a final outcome can be freely and fairly negotiated.”

This was said in 1982 by President Ronald Reagan. He was speaking about a new proposal that he was launching to end the Israeli-Palestinian conflict. While ultimately, of course, President Reagan’s proposal was not realized, his words are still illuminating in at least two respects.
First, because they underscore the United States’ deep and long-standing commitment to achieving a comprehensive and lasting peace between the Israelis and Palestinians. That has been the policy of every administration, Republican and Democrat, since before President Reagan and all the way through to the present day.

Second, because President Reagan’s words highlight the United States’ long-standing position that Israeli settlement activity in territories occupied in 1967 undermines Israel’s security, harms the viability of a negotiated two-state outcome, and erodes prospects for peace and stability in the region. Today, the Security Council reaffirmed its established consensus that settlements have no legal validity. The United States has been sending the message that the settlements must stop – privately and publicly – for nearly five decades, through the administrations of Presidents Lyndon B. Johnson, Richard Nixon, Gerald Ford, Jimmy Carter, Ronald Reagan, George H.W. Bush, Bill Clinton, George W. Bush, and now Barack Obama. Indeed, since 1967, the only president who had not had at least one Israeli-Palestinian-related Security Council resolution pass during his tenure is Barack Obama. So our vote today is fully in line with the bipartisan history of how American Presidents have approached both the issue – and the role of this body.

Given the consistency of this position across U.S. administrations, one would think that it would be a routine vote for the U.S. to allow the passage of a resolution with the elements in this one, reaffirming the long-standing U.S. position on settlements, condemning violence and incitement, and calling for the parties to start taking constructive steps to reverse current trends on the ground. These are familiar, well-articulated components of U.S. policy.

But in reality this vote for us was not straightforward, because of where it is taking place – at the United Nations. For the simple truth is that for as long as Israel has been a member of this institution, Israel has been treated differently from other nations at the United Nations. And not only in decades past – such as in the infamous resolution that the General Assembly adopted in 1975, with the support of the majority of Member States, officially determining that, “Zionism is a form of racism” – but also in 2016, this year. One need only look at the 18 resolutions against Israel adopted during the UN General Assembly in September; or the 12 Israel-specific resolutions adopted this year in the Human Rights Council – more than those focused on Syria, North Korea, Iran, and South Sudan put together – to see that in 2016 Israel continues to be treated differently from other Member States.

Like U.S. administrations before it, the Obama Administration has worked tirelessly to fight for Israel’s right simply to be treated just like any other country – from advocating for Israel to finally be granted membership to a UN regional body, something no other UN Member State had been denied; to fighting to ensure that Israeli NGOs are not denied UN accreditation, simply because they are Israeli, to getting Yom Kippur finally recognized as a UN holiday; to pressing this Council to break its indefensible silence in response to terrorist attacks on Israelis. As the United States has said repeatedly, such unequal treatment not only hurts Israel, it undermines the legitimacy of the United Nations itself.

The practice of treating Israel differently at the UN matters for votes like this one. For even if one believes that the resolution proposed today is justified – or, even more, necessitated – by events on the ground, one cannot completely separate the vote from the venue.

And Member States that say they are for the two-state solution must ask themselves some difficult questions. For those states that are quick to promote resolutions condemning Israel, but refuse to recognize when innocent Israelis are the victims of terrorism – what steps will you take to stop treating Israel differently? For those states that passionately denounce the closures of crossings in Gaza as exacerbating the humanitarian situation, but saying nothing of the resources diverted from helping Gaza’s residents to dig tunnels into Israeli territory so that terrorists can attack Israelis in their homes – what will you do to end the double-standard that undermines the legitimacy of this institution?

Member States should also ask themselves about the double standards when it comes to this Council taking action. Just this morning we came together, as a Council, and we were unable to muster the will to act to stop the flow of weapons going to killers in South Sudan, who are perpetrating mass atrocities that the UN has said could lead to genocide. We couldn’t come together just to stem the flow of arms. Earlier this month, this Council could not muster the will to adopt the simplest of resolutions calling for a seven-day pause in the savage bombardment of innocent civilians, hospitals, and schools in Aleppo. Yet when a resolution on Israel comes before this Council, members suddenly summon the will to act.

It is because this forum too often continues to be biased against Israel; because there are important issues that are not sufficiently addressed in this resolution; and because the United States does not agree with every word in this text, that the United States did not vote in favor of the resolution. But it is because this resolution reflects the facts on the ground – and is consistent with U.S. policy across Republican and Democratic administration throughout the history of the State of Israel – that the United States did not veto it.

The United States has consistently said we would block any resolution that we thought would undermine Israel’s security or seek to impose a resolution to the conflict. We would not have let this resolution pass had it not also addressed counterproductive actions by the Palestinians such as terrorism and incitement to violence, which we’ve repeatedly condemned and repeatedly raised with the Palestinian leadership, and which, of course, must be stopped.

Unlike some on the UN Security Council, we do not believe that outside parties can impose a solution that has not been negotiated by the two parties. Nor can we unilaterally recognize a future Palestinian state. But it is precisely our commitment to Israel’s security that makes the United States believe that we cannot stand in the way of this resolution as we seek to preserve a chance of attaining our long-standing objective: two states living side-by-side in peace and security. Let me briefly explain why.

The settlement problem has gotten so much worse that it is now putting at risk the very viability of that two-state solution. The number of settlers in the roughly 150 authorized Israeli settlements east of the 1967 lines has increased dramatically. Since the 1993 signing of the Oslo Accords – which launched efforts that made a comprehensive and lasting peace possible – the number of settlers has increased by 355,000. The total settler population in the West Bank and East Jerusalem now exceeds 590,000. Nearly 90,000 settlers are living east of the separation barrier that was created by Israel itself. And just since July 2016 – when the Middle East Quartet issued a report highlighting international concern about a systematic process of land seizures, settlement expansions, and legalizations – Israel has advanced plans for more than 2,600 new settlement units. Yet rather than dismantling these and other settler outposts, which are illegal even under Israeli law, now there is new legislation advancing in the Israeli Knesset that would legalize most of the outposts – a factor that propelled the decision by this resolution’s sponsors to bring it before the Council.

The Israeli Prime Minister recently described his government as “more committed to settlements than any in Israel’s history,” and one of his leading coalition partners recently declared that “the era of the two-state solution is over.” At the same time, the Prime Minister has said that he is still committed to pursuing a two-state solution. But these statements are irreconcilable. One cannot simultaneously champion expanding Israeli settlements and champion a viable two-state solution that would end the conflict. One has to make a choice between settlements and separation.

In 2011, the United States vetoed a resolution that focused exclusively on settlements, as if settlements were they only factor harming the prospects of a two-state solution. The circumstances have changed dramatically. Since 2011, settlement growth has only accelerated. Since 2011, multiple efforts to pursue peace through negotiations have failed. And since 2011, President Obama and Secretary Kerry have repeatedly warned – publically and privately – that the absence of progress toward peace and continued settlement expansion was going to put the two-state solution at risk, and threaten Israel’s stated objective to remain both a Jewish State and a democracy. Moreover, unlike in 2011, this resolution condemns violence, terrorism and incitement, which also poses an extremely grave risk to the two-state solution. This resolution reflects trends that will permanently destroy the hope of a two-state solution if they continue on their current course.

The United States has not taken the step of voting in support of this resolution because the resolution is too narrowly focused on settlements, when we all know – or we all should know – that many other factors contribute significantly to the tensions that perpetuate this conflict. Let us be clear: even if every single settlement were to be dismantled tomorrow, peace still would not be attainable without both sides acknowledging uncomfortable truths and making difficult choices. That is an indisputable fact. Yet it is one that is too often overlooked by members of the United Nations and by members of this Council.

For Palestinian leaders, that means recognizing the obvious: that in addition to taking innocent lives – the incitement to violence, the glorification of terrorists, and the growth of violent extremism erodes prospects for peace, as this resolution makes crystal clear. The most recent wave of Palestinian violence has seen terrorists commit hundreds of attacks – including driving cars into crowds of innocent civilians and stabbing mothers in front of their children. Yet rather than condemn these attacks, Hamas, other radical factions, and even certain members of Fatah have held up the terrorists as heroes, and used social media to incite others to follow in their murderous footsteps. And while President Abbas and his party’s leaders have made clear their opposition to violence, terrorism, and extremism, they have too often failed to condemn specific attacks or condemn the praised heaped upon the perpetrators.

Our vote today does not in any way diminish the United States’ steadfast and unparalleled commitment to the security of Israel, the only democracy in the Middle East. We would not have let this resolution pass had it not also addressed counterproductive actions by Palestinians. We have to recognize that Israel faces very serious threats in a very tough neighborhood. Israelis are rightfully concerned about making sure there is not a new terrorist haven next door. President Obama and this administration have shown an unprecedented commitment to Israel’s security because that is what we believe in.

Our commitment to that security has never wavered, and it never will. Even with a financial crisis and budget deficits, we’ve repeatedly increased funding to support Israel’s military. And in September, the Obama administration signed a Memorandum of Understanding to provide $38 billion in security assistance to Israel over the next 10 years – the largest single pledge of military assistance in U.S. history to any country. And as the Israeli Prime Minister himself has noted, our military and intelligence cooperation is unprecedented. We believe, though, that continued settlement building seriously undermines Israel’s security.

Some may cast the U.S. vote as a sign that we have finally given up on a two-state solution. Nothing could be further from the truth. None of us can give up on a two-state solution. We continue to believe that that solution is the only viable path to provide peace and security for the state of Israel, and freedom and dignity for the Palestinian people. And we continue to believe that the parties can still pursue this path, if both sides are honest about the choices, and have the courage to take steps that will be politically difficult. While we can encourage them, it is ultimately up to the parties to choose this path, as it always has been. We sincerely hope that they will begin making these choices before it is too late.

I thank you.

Full Text Israel Political Brief December 23, 2016: UN Security Council Resolution 2334 Condemning Israeli Settlements in the West Bank

ISRAEL POLITICAL BRIEF

ISRAEL POLITICAL BRIEF: ISRAEL NEWS

United Nations Security Council Resolution 2334

Source: UN, 12-23-16

The full text of resolution 2334 (2016) reads as follows:

The Security Council,

Reaffirming its relevant resolutions, including resolutions 242 (1967), 338 (1973), 446 (1979), 452 (1979), 465 (1980), 476 (1980), 478 (1980), 1397 (2002), 1515 (2003), and 1850 (2008),

Guided by the purposes and principles of the Charter of the United Nations, and reaffirming, inter alia, the inadmissibility of the acquisition of territory by force,

Reaffirming the obligation of Israel, the occupying Power, to abide scrupulously by its legal obligations and responsibilities under the Fourth Geneva Convention relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War, of 12 August 1949, and recalling the advisory opinion rendered on 9 July 2004 by the International Court of Justice,

Condemning all measures aimed at altering the demographic composition, character and status of the Palestinian Territory occupied since 1967, including East Jerusalem, including, inter alia, the construction and expansion of settlements, transfer of Israeli settlers, confiscation of land, demolition of homes and displacement of Palestinian civilians, in violation of international humanitarian law and relevant resolutions,

Expressing grave concern that continuing Israeli settlement activities are dangerously imperilling the viability of the two-State solution based on the 1967 lines,

Recalling the obligation under the Quartet Roadmap, endorsed by its resolution 1515 (2003), for a freeze by Israel of all settlement activity, including “natural growth”, and the dismantlement of all settlement outposts erected since March 2001,

Recalling also the obligation under the Quartet roadmap for the Palestinian Authority Security Forces to maintain effective operations aimed at confronting all those engaged in terror and dismantling terrorist capabilities, including the confiscation of illegal weapons,

Condemning all acts of violence against civilians, including acts of terror, as well as all acts of provocation, incitement and destruction,

Reiterating its vision of a region where two democratic States, Israel and Palestine, live side by side in peace within secure and recognized borders,

Stressing that the status quo is not sustainable and that significant steps, consistent with the transition contemplated by prior agreements, are urgently needed in order to (i) stabilize the situation and to reverse negative trends on the ground, which are steadily eroding the two-State solution and entrenching a one-State reality, and (ii) to create the conditions for successful final status negotiations and for advancing the two-State solution through those negotiations and on the ground,

“1.   Reaffirms that the establishment by Israel of settlements in the Palestinian territory occupied since 1967, including East Jerusalem, has no legal validity and constitutes a flagrant violation under international law and a major obstacle to the achievement of the two-State solution and a just, lasting and comprehensive peace;

“2.   Reiterates its demand that Israel immediately and completely cease all settlement activities in the occupied Palestinian territory, including East Jerusalem, and that it fully respect all of its legal obligations in this regard;

“3.   Underlines that it will not recognize any changes to the 4 June 1967 lines, including with regard to Jerusalem, other than those agreed by the parties through negotiations;

“4.   Stresses that the cessation of all Israeli settlement activities is essential for salvaging the two-State solution, and calls for affirmative steps to be taken immediately to reverse the negative trends on the ground that are imperilling the two-State solution;

“5.   Calls upon all States, bearing in mind paragraph 1 of this resolution, to distinguish, in their relevant dealings, between the territory of the State of Israel and the territories occupied since 1967;

“6.   Calls for immediate steps to prevent all acts of violence against civilians, including acts of terror, as well as all acts of provocation and destruction, calls for accountability in this regard, and calls for compliance with obligations under international law for the strengthening of ongoing efforts to combat terrorism, including through existing security coordination, and to clearly condemn all acts of terrorism;

“7.   Calls upon both parties to act on the basis of international law, including international humanitarian law, and their previous agreements and obligations, to observe calm and restraint, and to refrain from provocative actions, incitement and inflammatory rhetoric, with the aim, inter alia, of de-escalating the situation on the ground, rebuilding trust and confidence, demonstrating through policies and actions a genuine commitment to the two-State solution, and creating the conditions necessary for promoting peace;

“8.   Calls upon all parties to continue, in the interest of the promotion of peace and security, to exert collective efforts to launch credible negotiations on all final status issues in the Middle East peace process and within the time frame specified by the Quartet in its statement of 21 September 2010;

“9.   Urges in this regard the intensification and acceleration of international and regional diplomatic efforts and support aimed at achieving, without delay a comprehensive, just and lasting peace in the Middle East on the basis of the relevant United Nations resolutions, the Madrid terms of reference, including the principle of land for peace, the Arab Peace Initiative and the Quartet Roadmap and an end to the Israeli occupation that began in 1967; and underscores in this regard the importance of the ongoing efforts to advance the Arab Peace Initiative, the initiative of France for the convening of an international peace conference, the recent efforts of the Quartet, as well as the efforts of Egypt and the Russian Federation;

“10.  Confirms its determination to support the parties throughout the negotiations and in the implementation of an agreement;

“11.  Reaffirms its determination to examine practical ways and means to secure the full implementation of its relevant resolutions;

“12.  Requests the Secretary-General to report to the Council every three months on the implementation of the provisions of the present resolution;

“13.  Decides to remain seized of the matter.”

 

Full Text Israel Political Brief March 20, 2016: Vice President Joe Biden’s Speech to the 2016 AIPAC Policy Conference

ISRAEL POLITICAL BRIEF

ISRAEL POLITICAL BRIEF: ISRAEL NEWS

Full Text Israel Political Brief May 31, 2015: PM Benjamin Netanyahu’s remarks to Celebrate Israel 2015 in New York

ISRAEL POLITICAL BRIEF

ISRAEL POLITICAL BRIEF: ISRAEL NEWS

PM Netanyahu’s remarks to Celebrate Israel 2015 in NY

Source: PMO, 5-31-15
PM Netanyahu’s Greetings to ‘Celebrate Israel 2015 Parade’ in NY:

Our dear friends,
I salute you for saluting Israel.
Israel has no greater friend than America.
America has no greater friend than Israel.
I salute you from Jerusalem, the capital of our people for 3,000 years and the united capital of Israel for the last 48 years.
I send warm greetings to the thousands of you honoring Israel at the 2015 Celebrate Israel Parade.

You have gathered to express your solidarity with the one and only Jewish state. And in so doing, you are sending a powerful message of support for the essential justice of Israel’s cause.
In this turbulent region of the middle east, where countries are imploding, militant Islam runs rampant, terrorists butcher the innocent and human rights are routinely trampled upon, Israel stands out as a beacon of freedom and human rights, as a model of tolerance and diversity and as the one country in which the equal rights of all citizens are fiercely protected under the law.
So as y
ou salute Israel today in the streets of Manhattan, know that you are standing up for what is right and what is just.
Thank you. God bless you.

Israel Musings April 25, 2015: Obama WH-Israel thaw continues on Yom Haatzmaut, but not towards Netanyahu

ISRAEL MUSINGS

ISRAEL MUSINGS: OP-EDS & ARTICLES

Obama WH-Israel thaw continues on Yom Haatzmaut, but not towards Netanyahu

April 25, 2015

After Congressional Democrats warned President Barack Obama and the administration, their harsh rhetoric towards Israel and its Prime Minister Benjamin Netanyahu would cost the Democrats votes in the 2016 elections, Obama has been trying to placate and improve relations especially…

Full Text Israel Political Brief April 23, 2015: Vice President Joe Biden’s Remarks at the 67th Annual Israeli Independence Day Celebration

ISRAEL POLITICAL BRIEF

ISRAEL POLITICAL BRIEF: ISRAEL NEWS

Remarks by Vice President Joe Biden the 67th Annual Israeli Independence Day Celebration

Source: WH, 4-23-15 

Andrew W. Mellon Auditorium
Washington, D.C.

7:29 P.M. EDT

THE VICE PRESIDENT:  Ron, Mr. Ambassador, my name is Joe Biden, and everybody knows I love Israel.

I was thinking as Ron was saying that he doesn’t know what it’s like in Catholic families — whether we argue as much as allegedly occurs in Jewish families.  Well, I settled all that.  Two of my three children married Jews.  (Laughter.)  And you want to see what happens then.  (Laughter.)

As a matter of fact, my daughter — I — the dream of every Irish-Catholic father is for his daughter to marry a Jewish surgeon.  (Laughter.)  And she did.

But I want you to know I think the only time on record, at least in the state of Delaware, in the oldest Catholic church in the state, the second oldest — 1842 — we signed the ketubah in the Catholic rectory.  (Laughter.)  Not a joke.  (Laughter.)  Not a joke.  I think that’s a first.  We had a chuppah on the altar, handmade, magnificently, beautiful chuppah.  And we had a Catholic priest, Father Murphy, and a rabbi, and it was hard getting a rabbi, by the way.  (Laughter.)  I had to go up to Montgomery County to find one.  (Laughter.)  And the reason why — Montgomery County, Pennsylvania — and the reason he came is his mother loved me.  (Laughter.)  But — and my daughter asked me, she said, Daddy, what do you want played at the wedding?  I said, just one — maybe the concluding hymn could be “On Eagles’ Wings”.

And so the rabbi was a wonderful guy, literally presided over 75 percent of the wedding.  The vows were administered by the Catholic priest.  And as the wedding party was departing, as the bride and groom were departing down the aisle, they played the hora.  (Laughter.)  So I figured it out.  One way to end arguments is to marry.  (Laughter.)

Look, the fact of the matter is that 77 years [sic] ago, at midnight on May 14, 1948, against all odds, in the wake of searing tragedy, defiant in the face of overwhelming military numbers massed on its borders, the modern State of Israel was born.   (Applause.)

What you did next was no less than miraculous.  You were blessed with one of the greatest generations of founding fathers and mothers of any nation in the history of the world — Ben-Gurion, Meir, Begin, Sharon, Rabin, Peres.  They all fashioned Israel into a vibrant, vibrant democracy.

And in the process, you built one of the most innovative societies on Earth.  In the process, you defended your homeland and became the most powerful military in the entire region.  And all these years later, things have changed, but the danger still exists.  But the people of Israel still live in a dangerous neighborhood.  And just to be an Israeli — it still demands uncommon courage.

Much has changed, but two things have remained absolutely the same: the courage of your people and the commitment of mine.  (Applause.)

So today, we celebrate your independence and our friendship, which was born just 11 minutes after Israel’s founding.  And President Obama and I are proud to carry forward the unbroken line of American leaders –- Democrat and Republican —- who have honored America’s sacred promise to protect the homeland of the Jewish people.

It’s no secret that, like administrations before us, as the Ambassador said, we’ve had our differences.  I have been here for a long time, for eight Presidents.  I’ve witnessed disagreements between administrations.  It’s only natural for two democracies like ours.  As Ron said, we’re like family.  We have a lot to say to one another.  Sometimes we drive each other crazy.  But we love each other.  And we protect each other.   (Applause.)

And it’s hard to see with these lights, but I suspect I know many of you personally.  As many of you heard me say before, were there no Israel, America would have to invent one.  We’d have to invent one because Ron is right, you protect our interests like we protect yours.  (Applause.)

So let’s get something straight.  In this moment of some disagreement occasionally between our governments, I want to set the record straight on one thing:  No President has ever done more to support Israel’s security than President Barack Obama.  (Applause.)

Just look at the facts.  Each time a rocket has rained down from Gaza, President Obama stands up before the world and defends Israel’s right to defend itself like any other nation.

Under President Obama, with the United States Congress, America has provided $20 billion in military assistance to Israel -– and cutting edge weaponry needed to maintain the qualitative advantage against any potential opponent.

You all know the stories of Iron Dome.  What you may not know is that next year, we will deliver to Israel the F-35 Joint Strike Fighter –- our finest -– making Israel the only country in the Middle East with a fifth-generation aircraft.  No other.  (Applause.)

And we continue to discuss, as the Israeli military here and the intelligence communities will tell you in Israel as well as here — we continue to discuss what more must be done in the near term and the long term to continue to strengthen Israel so she can maintain that edge.  (Applause.)

Our commitment to protect Israel’s security in my case and many of your case is not just political or national interest, it’s personal.  It’s personal for me and it’s personal for the President.

You’ve heard me say this many of my friends out there before, but it bears repeating on this day, it began at my father’s dinner table.  My father was a righteous Christian.  We assembled to eat, to have discussions — and occasionally eat.  My father talked about how he could not understand why there was a debate among Americans or why there was a debate among American Jews about whether or not we should have recognized Israel; why there would be any debate about why we hadn’t done more; why we hadn’t — that’s where I first learned about not bombing the railroad tracks.  I learned from my father about the concentration camps.  And the first thing I did with my children when each of them turned 15, I took them to Europe, flew them directly to Dachau, and made them spend a day there with me.  And I’ve done the same with my grandchildren.  My grandchild Finnegan as recently as just a month ago where we met with a 94-year-old survivor of Auschwitz, as well as Dachau.  He showed us the camp because he was proud — proud — to welcome the Vice President and his granddaughter.

All you have to do to understand is stand on the Golan and look down.  I remember the first time I did that as a young senator.  All you have to do is wander throughout Israel.  All you have to do is take that helicopter ride the entire length of the fence.  All you have to do is just look at the map.  All you had to is set foot at Yad Vashem -— and you understand.

I’ve had the great privilege of knowing every Israeli Prime Minister since Golda Meir and more than just casually.  And I’ve worked with many of you in this room for up to 40 years.  You know me.  You raised me.  You educated me.  And I know you.

So believe me when I tell you:  It’s not only personal to me, it’s personal to President Obama, as well.  The President was raised with memories of his great-uncle, who marched with Patton’s Army to liberate Jewish prisoners from the horrors of Buchenwald.  As a young man, he grew up learning about Israel from the stories of Leon Uris’ in “Exodus”; the Six-Day War; and Moshe Dayan, with his eye patch and his courage.  I remember sitting in front of Golda Meir’s desk as she flipped those maps up and down, chain-smoking, talking about the losses of the Six-Day War, sitting next to her military attaché at the time, a guy named Rabin.

But Barack, as a young senator — being 19 years younger than I am, he heard about it.  He read about it.  As senator, Barack Obama went to a small town in southern Israel to see with his own eyes the lives of the families who live under threat of rockets -– families that he has helped protect as Commander-in-Chief, under Iron Dome.

As President, he stood in Jerusalem, and declared to the whole world, “Those who adhere to the ideology of rejecting Israel’s right to exist, they might as well reject the earth beneath them or the sky above, because Israel is not going anywhere.  So long as the United States of America is there, Israel will never be alone.”  (Applause.)  He means it.  He means it.  You know I mean it.  I’m telling you he means it.

That’s my President.  He understands the need for Israel to have the right and the capacity and the capability to defend itself.  At the same time, he says, “we have Israel’s back” — and you can count on it.

The same commitment to the survival and security of Israel is fundamental to our strategy for the entire Middle East.  And then we get into the controversial piece.  Iran.  Remember this is the President who made it for the first time in American history a declared policy of the United States to use all the instruments of our power to prevent -— not contain, prevent –- Iran from ever acquiring a nuclear weapon.  He stated that all options are on the table -— then he made sure of what did not exist before.  He made sure we spent the time and money and the research to develop the capacity required to act against their capacity to develop a weapon if ever needed.

Over the skepticism of many, we worked with the U.S. Congress, our European allies, and Russia, China, to put in place the toughest sanctions regime in modern history.

We also knew the cost of not negotiating.  Midway through the last administration, the U.S. government refused to directly engage.  It insisted at the same time that Iran dismantle its entire program.

The result?  By the time President Bush left office, Iran had dramatically advanced its movement toward ability to acquire a nuclear weapon.  So we’ve taken a different approach, combining unprecedented pressure with direct diplomacy to find an enduring solution.

Negotiations began.  And we’ve come a long way.  And you’ve all seen the parameters that were put forward.  It’s a framework, only a framework — not a final deal.  A great deal of work lies ahead to see if Iran will actually enshrine the commitments that went into that framework as part of a final deal.

If they do, each of Iran’s paths to a bomb would be meaningfully and verifiably blocked.  Iran would cut its enrichment capacity by two-thirds; shrink its stockpile of low-enriched uranium by 98 percent.  Breakout time to create a weapon’s worth of bomb-grade material will go from two to three months, which it is today, to over a year.

The deal would ensure at least a one-year breakout cushion for a decade.  And for years after that, the breakout time would continue to be longer than it exists today.

We’ll prevent the Arak reactor from ever being a source of plutonium for nuclear weapons.  We will put in place the toughest transparency and verification requirements in history -— providing the best possible check against a secret path to the bomb.

This isn’t a grand bargain between the United States and Iran.  It’s a nuclear bargain between Britain, France, Russia, China, Germany, the EU, America and Iran.  It’s based on hard-hitting, hard-headed, uncompromising assessments of what is required to protect ourselves, Israel, the region, and the world.

And if the final deal on the table that doesn’t meet the President’s requirements, we simply will not sign it.

A final deal must effectively cut off Iran’s pathways to the bomb.  If it doesn’t, no deal.

A final deal must ensure a breakout timeline at least for one year for a decade.  If it doesn’t, no deal.

A final deal must include phased sanctions relief, calibrated against Iran taking meaningful steps to constrain their program.  If it doesn’t, no deal.

A final deal must provide a verifiable assurance to the international community demands to ensure Iran’s program is exclusively peaceful going forward.  If it doesn’t, no deal.

And if Iran cheats at any time and goes for a nuclear weapon –- every option we have to respond today remains on the table.  And your military will tell you, and more.

I’ve been involved in arms control negotiations since I was a kid in the Senate at 30 years of age — every major SALT agreement, START agreement, and toward the end, I was deeply involved negotiating when Brezhnev was still around, leading a delegation of senators.  But just like arms control talks with the Soviet Union —- another regime we fundamentally disagreed with, another regime whose rhetoric was outrageous and unacceptable, another regime whose proxies were forcefully making trouble, and we forcefully countered around the world –- we negotiated to reduce the nuclear threat to prevent a nuclear war.  And it kept us safer.  That’s what we’re attempting to do today.

We also continue to agree with Israeli leaders going back decades –- from Rabin to Sharon, whose funeral I had the great honor of eulogizing –- that a two-state solution is essential to Israel’s long-term survival as a democratic homeland for the Jewish people.   Consistent with our commitment to Israel’s security and survival, the United States stands ready to help Israel decide — if they decide — how to get there and if they want our help in getting there.

I’ll always remember what my friend and mentor, and Holocaust survivor who worked for me as my national security advisor before he became Chairman of the House Foreign Affairs Committee, Tom Lantos once said.  He said, “the veneer of civilization is paper thin.  We are its guardians and can never rest.”

That’s why we must never retreat from fighting every scourge and source of anti-Semitism as we find it.  You see, in too many places where legitimate criticism crosses over into bigotry and anti-Semitism; where an explicitly anti-Semitic attack takes place at a kosher grocery store; assaults on religious Jews in the streets of major European capitals.  Some of you may remember how harshly I was criticized as Chairman of the Foreign Relations Committee over 15 years ago when I held hearings on anti-Semitism in Europe.  Emerson said, society is like a wave, the wave moves on, but the particles remain the same.  Wherever, in whatever country, whatever circumstance it rears its head, we have to stop it.

Enough is enough.   We have to fight it everywhere we find it.

I’ll conclude — and my friends kid me and I imagine Ron may, as well — telling you the story about my meeting with Golda Meir.  The reason I do it had a profound impact on me, one of the most consequential meetings I’ve ever had in my life.  I think I’ve met every major world leader in the last 36 or 37 years in the world, in a literal sense.

But I remember meeting for close to an hour with her.  She went through what happened in the Six-Day War, and the price that was paid.  And I just had come from Egypt.  They let me go to Egypt and go to the Suez Canal.  And I was saying to she and Rabin that I thought that they were getting ready to attack again.  And everyone including my military and Israeli military thought I was crazy.

I remember driving from Cairo all the way to out to the Suez.  And you could see these great plumes of dust and sand.  But none it seemed isolated.  It turns out it was maneuvers taking place in the desert.  And I was really worried.  And we went through, and she painted a bleak, bleak picture — scared the hell out of me, quite frankly, about the odds.

And all of a sudden she looked at and she said, would you like a photograph?  And I said, yes, ma’am.  And those double-blind doors opened up into that hallway — not hallway.  It looks like — it’s a foyer.  And we walked out, and the press was standing there.  We didn’t say anything.  We just stood side by side.  And she must have thought I looked worried.  And it’s an absolutely true story.  She didn’t look at me, she spoke to me.  She said, Senator, you look so worried.  I said, well, my God, Madam Prime Minister, and I turned to look at her.  I said, the picture you paint.  She said, oh, don’t worry.  We have — I thought she only said this to me.  She said, we have a secret weapon in our conflict with the Arabs.  You see, we have no place else to do.

I was criticized in the national press a couple weeks ago when I said that, in fact, every Jew in the world needs there to be an Israel.  And it was characterized by some of the conservative press as saying that I was implying Jews weren’t safe in America.  They don’t get it.  They don’t get it.  Israel, Israel is absolutely essential — absolutely essential — security of Jews around the world.  And that’s why you have never farmed out your security.  You’ve accepted all the help we could give.  The most admirable thing about you is you’ve never asked us to fight for you.  But I promise you, if you were attacked and overwhelmed, we would fight for you, in my view.  (Applause.)

The truth of the matter is we need you.  The world needs you.  Imagine what it would say about humanity and the future of the 21st century if Israel were not sustained, vibrant and free.

We’ll never stop working to ensure that Jews from around the world always have somewhere to go.  We’ll never stop working to make sure Israel has a qualitative edge.  And whomever the next President is — Republican or Democrat — it will be the same because the American people, the American people are committed.  The America people understand.

So I say happy birthday, Israel.  Happy Independence Day.  May God bless you and may God bless and protect the United States of America.  Thank you all so very much.  (Applause.)

END
7:52 P.M. EDT

Full Text Israel Political Brief April 22, 2015: PM Benjamin Netanyahu’s Greeting for 67th Yom Ha’atzmaut Independence Day 2015 — Transcript

ISRAEL POLITICAL BRIEF

ISRAEL POLITICAL BRIEF: ISRAEL NEWS

PM Netanyahu’s Greeting for Independence Day 2015

Source: PMO, 4-22-15

“Israel’s Independence Day is an occasion for genuine celebration.

Jews celebrate the rebirth of our national freedom in our historic homeland, the Land of Israel.

We celebrate that the Jewish people are no longer stateless and powerless, but are once again masters of our own fate.

We celebrate the fact that Jews everywhere enjoy a right they were denied for so many centuries, the right to make aliya and be part of the modern State of Israel.

And we can also celebrate Israel’s many achievements.

We have integrated into our society immigrants from all four corners of the earth.

We have successfully defended our freedom against attacks by hostile neighbors.

We have literally made the desert bloom, building a vibrant and dynamic hi-tech economy.

We have built a robust and healthy democracy, where freedom is sacrosanct and human rights enshrined in our laws for all.
We have built a society in which all Israel’s citizens are equal under the law, Arab and Jew alike.

We have witnessed a real renaissance in our national culture.
we take pride in Israel’s achievements.

And even though there is still much work to be done,
on this day we can unite in celebration of Israel’s many successes.

From Jerusalem, the capital of the modern State of Israel for the last 67 years, and the historic capital of the Jewish people for 3,000 years,
I wish you all a very happy Independence Day”.

Full Text Israel Political Brief April 22, 2015: PM Benjamin Netanyahu’s Remarks at the Yom Hazikaron Memorial Ceremony for Israel’s Fallen Soldiers at Mount Herzl — Transcript

ISRAEL POLITICAL BRIEF

ISRAEL POLITICAL BRIEF: ISRAEL NEWS

PM Netanyahu’s Remarks at the Memorial Ceremony for Israel’s Fallen Soldiers at Mount Herzl

Source: PMO, 4-22-15


Photo by:Amos Ben Gershom, GPO

– Translation –
The Honorable President of Israel, Reuven Rivlin,
Distinguished guests,

Three months ago, on this mountain – which more than anything illustrates the cost of our national rebirth –Malka Kalangel, the mother of Major Yochai Kalangel, who was killed on the northern border, stood and cried from the depths of her heart, “How do you say goodbye to your child?” Nothing compares to the power of this cry from a mother and father who are informed of their child’s death. Anyone at their side at the moment they receive the difficult news remembers it for the rest of their life. I do. “How do you say goodbye to your child?” Malka asked. “How do we say goodbye to our son?” my parents asked. “How do I say goodbye to my brother?” I asked.

Last night there was a very moving event at the Knesset, an event that shook us to our very core, during which bereaved family members described that terrible moment in their lives, the moment in which they heard the knock at the door, that same knock by those who came to tell the horrible news that would shatter their lives and change them forever. I received my knock when I was a student in the United States in the guise of a telephone call from my brother, Iddo, telling me of the death of our older brother, Yoni. It was the worst moment of my life, besides one other moment, seven hours later, after a tortuous nightlong journey, when I walked up the path leading to the house of my mother and father, who was teaching at Cornell University in New York at the time. It was my lot to be the one to break the news. I was the one knocking on my parents’ door. Through the wide window in the front of the house, I could see my father pacing back and forth, lost in thought, his hands joined behind his back as was his wont. He suddenly looked up and when he saw me walking up the path, without his saying a word, his expression changed all at once. A bitter cry burst from his throat. I went into the house. As long as I breathe, I will never forget his cry and that of my dear mother. To get the knock at the door from my brother and then knock on my parents’ door – it was as if Yoni had died twice.

For those of us who have been through this hell, no other moment can compare in terms of power, shock, pain and suffering, and we know that the wound never really heals.

This week I met with boys and girls who lost their fathers who were soldiers and officers in the IDF. I saw the grief on their faces, the quiet sadness they radiated. I embraced them and said a prayer in my heart that the passage of time, the force of life and the love of the people would grant them relief and joy later on.

Anyone who has experienced the torments of bereavement and the terror of war, the dead and injured, the amputation of limbs, does not seek out war. When I need to decide whether or not to send soldiers into battle, I think of each soldier and their family as if they were my son, my family. But if we have no choice, we must be ready to charge into battle in order to defend ourselves and our land.

This constant readiness is the only thing that will deter war, or when necessary decide it. This is where we can see the great change that took place in the destiny of our people since the establishment of the State of Israel. Ron Vanunu, the sister of Sergeant Ben Vanunu, who was killed in Operation Protective Edge, said it best. Ron, a high school senior, went to Poland with her school in Ashdod, and at one of the death camps where our people perished, she said, “My brother was killed defending our homeland, but when I am here, I understand that he had the privilege of fighting as part of the Israeli army and he fell while wearing his IDF uniform, wrapped in the Israeli flag.” Ron will join the IDF soon and she is supposed to be posted to the Golani Battalion, in which her brother served.

I knew the fathers and the brothers, and I often meet the sons and the brothers and sisters. “I want to follow in my father’s footsteps”, “I am continuing my brother’s path”, they say. Nothing detracts from the great spirit that breathes through this nation. As with those who came before them, they feel the great and historic responsibility and the justness of our path and our struggle.

The continuum of threats to the existence of Israel requires a continuum of fights and our resilience in this fight depends on our determination, our strength, our unity. The State of Israel will continue to prosper and flourish as long as we are ready to defend ourselves in every situation. I am certain that the tremendous strengths we have will allow us to successfully face every challenge until we reach safe harbor, until our region changes its character, until we reach the desired peace. But this could be a prolonged process and in the meanwhile we grit our teeth, stiffen our upper lips and continue onwards. As one of the IDF widows said so simply and clearly last night at the moving event at the Knesset: Our enemies need to know that they will not break us, that despite the pain we will continue to defend our country, that we are staying right here.

My brothers and sisters, bereaved families, the stories of your loved ones is not only engraved on their headstones, but they are rooted in the hearts of our people. We must continue on their path together and united. It is written in Proverbs, “As iron sharpens iron, so one person sharpens another.” This is the secret to Israel’s strength. Only here are the shards transformed into one whole thing.

We are one family, Jews and our non-Jewish brothers – Druze, Muslims, Bedouin, Christians, Circassians. We are partners through bad times and good, in grief and in joy. Tonight, as the lights of the Independence torches shine forth, when the lights of the Independence torches shine on this mountain, we will feel profound gratitude for our loved ones, the heroes of the people, Israel’s fallen soldiers. We will cherish the wounded, who stopped enemy attacks with their bodies and we will pray for their recovery. At the same time we will express our recognition of the good of everything we have won, of the wonder of our renaissance, of the gift of freedom, of the miracle of our rebirth.

May the memories of the fallen be forever blessed and their lives tied to the eternity of Israel.

דברי ראש הממשלה נתניהו בטקס האזכרה הממלכתי לחללי מערכות ישראל בהר הרצל

22/04/2015
יום רביעי ג’ אייר תשע”ה –

– הטקסט עבר התאמת עריכה –

“מכובדי נשיא מדינת ישראל, ראובן ריבלין,

מכובדיי כולם.

על ההר הזה, שממחיש יותר מכל את מחיר תקומתנו הלאומית, עמדה לפני שלושה חודשים מלכה קלנגל, אמו של רב סרן יוחאי קלנגל, שנפל בגבול הצפון, וזעקה ממעמקי לבה: “איך אפשר להיפרד מילד?!”. אין משהו שמשתווה בעוצמתו לזעקה הזאת של אם ואב המתבשרים על מות ילדם. כל מי שנמצא לצדם ברגע קבלת הבשורה המרה זוכר זאת כל חייו. גם אני. איך אפשר להיפרד מילד, שאלה מלכה. איך אפשר להיפרד מבן, שאלו הוריי. איך אפשר להיפרד מאח, שאלתי אני.

בערב מרגש אתמול בכנסת, ערב שהרטיט את נימי הנפש, סיפרו בני משפחות השכול על הרגע הנורא הזה בחייהם, הרגע בו שמעו את הנקישה בדלת, אותה נקישה של מבשרי הבשורה הנוראה שריסקה את חייהם ושינתה אותם לעד. את הנקישה שלי קיבלתי אני כשהייתי סטודנט בארה”ב, דרך שיחת טלפון מאחי עידו, שסיפר על נפילתו של יוני אחינו הבכור. זה היה הרגע הנורא בחיי, חוץ מאחד. שבע שעות מאוחר יותר, לאחר נסיעת ייסורים של לילה שלם, פסעתי בשביל שהוביל לביתם של אמי ואבי, שלימד אז באוניברסיטת קורנל במדינת ניו יורק. נפל בגורלי להיות המבשר. אני הייתי הנוקש בדלת הוריי. מבעד לחלון הרחב בחזית ביתו ראיתי את אבי פוסע הלוך וחזור, שקוע במחשבותיו, ידיו שלובות מאחורי גבו בדרכו האופיינית. לפתע הפנה מבטו, וכשראה אותי צועד בשביל בלי שהוא אמר דבר, השתנתה ארשת פניו בבת אחת. זעקה מרה פרצה מפיו. נכנסתי לבית. כל עוד נשימתי באפי, לא אשכח את זעקותיו ואת זעקותיה של אמי היקרה. לקבל את הנקישה בדלת מאחי ולנקוש בדלת הוריי זה היה כאילו יוני מת פעמיים.

לאלה מאיתנו שעברו את התופת הזאת אין רגע שישתווה לו בעוצמה, ההלם, הכאב והייסורים, ואנחנו יודעים שהפצע לעולם לא מגליד באמת.

נפגשתי השבוע עם ילדים וילדות שנתייתמו מאבותיהם, חיילי צה”ל וקציניו. ראיתי את תוגת פניהם, את העצב השקט שבוקע מתוכם. חיבקתי אותם והבעתי תפילה בלבי שמרחק השנים, כוח הסחף של החיים ואהבת העם יתנו להם מזור ושמחה בהמשך חייהם.

כל מי שחווה את ייסורי השכול ואת אימת המלחמה, את ההרוגים והפצועים, את קטיעת האיברים, איננו יכול לשוש אלי קרב. כשאני צריך להחליט אם לשלוח את חיילינו למערכה, אני חושב על כל חייל ומשפחה כאילו היה בני, כאילו מדובר במשפחתי. אבל אם אין לנו ברירה, עלינו להיות מוכנים להטיל עצמנו לחזית המלחמה כדי להגן על עמנו וארצנו.

רק נכונות מתמדת זו תרתיע מלחמה או בעת הצורך תכריע אותה. בזה טמון השינוי הגדול שהתרחש בגורל עמנו מאז הקמתה של מדינת ישראל, והיטיבה לבטא זאת רון וענונו, אחותו של סמל בן וענונו, שנפל במבצע צוק איתן. רון, תלמידת כיתה י”ב, יצאה מטעם בית ספרה באשדוד למסע בפולין, ובאחד מאתרי ההשמדה של בני עמנו היא אמרה: “אח שלי נהרג על הגנת המולדת, אבל כשאני נמצאת כאן אני מבינה שהוא זכה להילחם במסגרת צבא ישראל ונפל כשהוא לבוש מדי צה”ל ועטוף דגל ישראל”. רון תתגייס בקרוב לצה”ל והיא אמורה להשתלב בגדוד גולני, שבו שירת אחיה.

הכרתי את האבות ואת האחים ואני פוגש תכופות את הבנים ואת האחים והאחיות. “אני רוצה ללכת בעקבות אבא”, “אני ממשיכה את דרכו של אחי” – הם אומרים. דבר לא נגרע מהרוח הגדולה שנושבת במפרשי האומה. כקודמיהם, הם חשים בגודל האחריות ההיסטורית ובצדקת דרכנו ומאבקנו.

רצף האיומים על קיום המדינה מחייב רצף של מאבק, ויכולת העמידה במאבק זה מותנית בנחישותנו, בעוצמתנו, באחדותנו. מדינת ישראל תוסיף לשגשג ולפרוח בתנאי שנהיה מוכנים להגן עליה מכל משמר. אני בטוח שהכוחות האדירים שטמונים בנו יאפשרו לנו להתמודד בהצלחה עם כל אתגר, עד שנגיע לחוף מבטחים, עד שאזורנו ישנה פניו, עד שנגיע לשלום המיוחל. אבל זה יכול להיות תהליך ממושך, ובינתיים עלינו לקפוץ ידינו, לחשוק שפתותינו, להמשיך הלאה. כפי שאמרה זאת בפשטות ובבהירות מזוקקת אחת מאלמנות צה”ל אמש בערב המרגש בכנסת: אויבינו צריכים לדעת שהם לא ישברו אותנו, שחרף הכאב אנחנו נמשיך להגן על המדינה שלנו, אנחנו נשארים פה.

אחיי ואחיותיי, בני המשפחות השכולות, סיפורם של יקירינו אינו טמון רק במצבות האבן, הוא נטוע בלבבות עמנו. עלינו להמשיך את דרכם מאוחדים ומלוכדים. “ברזל בברזל יחד ואיש יחד פני רעהו”, נאמר בספר משלי. זהו סוד כוחה של ישראל. רק כאן מתחברים הרסיסים לדבר שלם.

אנחנו משפחה אחת, יהודים ואחינו הלא יהודים – דרוזים, מוסלמים, בדואים, נוצרים, צ’רקסים. אנחנו שותפים ברע ובטוב, ביגון ובשמחה. הערב, שכאורן של משואות העצמאות יבהיקו, כשאורן של משואות העצמאות יבהיק בפסגת ההר, נחוש הכרת תודה עמוקה ליקירינו גיבורי העם, חללי מערכות ישראל. נוקיר את הפצועים שבלמו בגופם מתקפות אויב, נישא תפילה להחלמתם. בו ברגע נבטא את הכרת הטוב על כל מה שזכינו לו, על פלא הקוממיות, על מתנת החירות, על נס ההתחדשות.

יהי זכרם של הנופלים ברוך לעד וחייהם קשורים בנצח ישראל.”

 

Full Text Israel Political Brief April 20, 2015: PM Benjamin Netanyahu’s Remarks to the Bereaved Families – Remembrance Day for the Fallen of Israel’s Wars — Transcript

ISRAEL POLITICAL BRIEF

ISRAEL POLITICAL BRIEF: ISRAEL NEWS

PM Netanyahu’s Remarks to the Bereaved Families – Remembrance Day for the Fallen of Israel’s Wars

Source: PMO, 4-20-15

Following are Prime Minister Benjamin Netanyahu’s remarks to the bereaved families on the occasion of Remembrance Day for the Fallen of Israel’s Wars:

“My brothers and sisters, to the bereaved families, on this day the entire nation remembers our loved ones who fell on behalf of the revival of our people and our land. This day is the most difficult for us. The warm embrace that we receive strengthens us but it cannot console us for the terrible loss. The pain rends our hearts, the grief chokes us and the longing will never go away.

On this day the people of Israel bow their heads in respect and gratitude. The poet Shlomo Sokolsky well expressed the heavy price. In his poem ‘Rosh Pina’, he wrote: ‘There is no conquering the top of the rock – if there is no grave on the slope.’ This is the reality of our life in the past 67 years since the establishment of the State of Israel and even before.

Last year many more families were added to the family of the bereaved including the families of those who fell in Operation Protective Edge whose sons fought to restore quiet and security to the cities of Israel and the communities of the south.

On Remembrance Day for the Fallen of Israel’s Wars, we recall the heroism of those who gave their souls for the existence and security of the State of Israel. To our sorrow, in the current Middle East we are obliged to continue fighting for our existence, and our existence here is not self-evident without this sacrifice. Only thanks to the iron wall, every brick of which is held by our sons and daughters of the IDF and the security services, only thanks to them can we continue to live our lives here and continue to raise our children and grandchildren here.

Dear families, our loved ones who fell are the foundation of that same iron wall. We must guard their memory and heritage for future generations.

May the memory of all those who fell in Israel’s wars be blessed and kept in the heart of the nation.”

דברי ראש הממשלה נתניהו למשפחות השכולות – יום הזיכרון תשע”ה

21/04/2015
יום שלישי ב’ אייר תשע”ה

אחיי ואחיותיי למשפחת השכול, ביום הזה העם כולו מעלה את נס זכרם של יקירינו שנפלו למען תקומת העם והארץ. היום הזה הוא יום קשה עבורנו. החיבוק החם שאנו זוכים לו מחזק את ידינו, אך אין בו כדי לנחם אותנו על האובדן הקשה. הכאב מפלח את לבנו, היגון חונק אותנו, והגעגועים לעולם אינם מרפים.

ביום הזה עם ישראל מרכין את ראשו מתוך כבוד ומתוך הכרת הטוב. המשורר שלמה סקולסקי היטיב לבטא את המחיר הכבד, הוא כתב בשירו ‘ראש פינה’: “אֵין כּוֹבְשִׁים אֶת רֹאשׁ הַסֶּלַע – אִם אֵין קֶבֶר בַּמּוֹרָד”. הרי זוהי מציאות חיינו בששים ושבע השנים האחרונות, מאז הוקמה מדינת ישראל, ועוד קודם לכן.

בשנה האחרונה נתווספו עוד משפחות רבות למשפחת השכול הגדולה, ביניהן משפחות חללי מבצע ‘צוק איתן’, שבניהן נלחמו למען השבת השקט והביטחון לערי ישראל ויישובי הדרום.

ביום הזיכרון לחללי מערכות ישראל אנו זוכרים את גבורת הנופלים שנתנו נפשם למען קיומה וביטחונה של מדינת ישראל. לצערנו הרב, במזרח התיכון כפי שהוא אנחנו נאלצים להמשיך להילחם על מקומנו, ומקומנו כאן איננו מובן מאליו ללא ההקרבה הזאת. רק בזכות קיר הברזל, שכל לבנה שבו מוחזקת על ידי בנינו ובנותינו מצבא ההגנה לישראל ומאנשי מערכות הביטחון – רק בזכותם אנחנו יכולים להמשיך לחיות כאן את חיינו ולהמשיך לגדל פה את ילדינו ונכדינו.

משפחות יקרות, יקירינו שנפלו הם נדבך יסוד מאותו קיר ברזל. אנו מצווים לשמור את זכרם ומורשתם למען הדורות הבאים.
יהי זכרם של כל חללי מערכות ישראל ברוך ונצור בלב האומה.

 

 

 

Israel Musings April 12, 2015: Obama and Democrats’ Jewish voter problem over Iran deal, Israel and Netanyahu

ISRAEL MUSINGS

ISRAEL MUSINGS: OP-EDS & ARTICLES

Obama and Democrats’ Jewish voter problem over Iran deal, Israel and Netanyahu

April 12, 2015

Jewish public opinion and support of President Barack Obama has never been more contentious as when the president celebrated his eighth Passover and his seventh in the White House on Friday, April 3, 2015. The recent announcement of the…

Israel Musings April 1, 2015: Netanyahu, Boehner meet in Jerusalem discuss US-Israel strong bond, Iran threat

ISRAEL MUSINGS

ISRAEL MUSINGS: OP-EDS & ARTICLES

Netanyahu, Boehner meet in Jerusalem discuss US-Israel strong bond, Iran threat

April 1, 2015

President Barack Obama might not acknowledge Israel and the United States’ “strong bond,” Speaker of the House of Representatives John Boehner, R-OH has no problem expressing and did so in his amicable meeting and statement on…

Israel Musings March 31, 2015: Netanyahu points out Obama flip flopping on Iran deal at 20th Knesset opening

ISRAEL MUSINGS

ISRAEL MUSINGS: OP-EDS & ARTICLES

Netanyahu points out Obama flip flopping on Iran deal at 20th Knesset opening

March 31, 2015

After the 20th Knesset opened in Israel and the new members were sworn-in on Tuesday, March 31, 2015 Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu toasted the new Knesset and its 39 new members in Jerusalem, Israel. In his remarks he…

Israel Musings March 29, 2015: Boehner, McConnell backing up Israel PM Netanyahu on Iran nuclear deal sanctions

ISRAEL MUSINGS

ISRAEL MUSINGS: OP-EDS & ARTICLES

Boehner, McConnell backing up Israel PM Netanyahu on Iran nuclear deal sanctions

March 29, 2015

Details are emerging about the Iran nuclear weapons deal that is in its final stages of negotiations for the framework deal, Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu is speaking out against the deal, that is even “worse” than he…

Israel Musings March 25, 2015: Israel election results Rivlin formally tasks Netanyahu to form 34th government

ISRAEL MUSINGS

ISRAEL MUSINGS: OP-EDS & ARTICLES

Israel election results Rivlin formally tasks Netanyahu to form 34th government

March 25, 2015

In a ceremony held Wednesday evening, March 25, 2015 in Jerusalem, Israel President Reuven Rivlin officially tasked Benjamin Netanyahu to put together Israel’s 34th government. Netanyahu will then have 28 days to form the coalition, and assign portfolios…

Israel Musings March 24, 2015: Israel denies US claims of spying on Iran nuclear talks

ISRAEL MUSINGS

ISRAEL MUSINGS: OP-EDS & ARTICLES

Israel denies US claims of spying on Iran nuclear talks

March 24, 2015

Senior US official are accusing Israel of spying on the US and P5+1 Iran nuclear weapons talks according to a report from the Wall Street Journal on Monday, March 23, 2015. The allegation accuses Israel of gathering the information…

Israel Political Brief March 17, 2015: TV exit polls show Netanyahu set to retain premiership

ISRAEL POLITICAL BRIEF

ISRAEL POLITICAL BRIEF: ISRAEL NEWS

TV exit polls show Netanyahu set to retain premiership

Source: Times of Israel, 3-17-15

Likud ahead or level with Zionist Union in all three exit polls, better placed to build coalition; Netanyahu’s efforts in final days drew him level with Herzog; delight in Likud, dismay in Zionist Union; Jewish…READ MORE

Full Text Israel Political Brief March 17, 2015: Netanyahu warns Likud is losing the election

ISRAEL POLITICAL BRIEF

ISRAEL POLITICAL BRIEF: ISRAEL NEWS

Netanyahu warns Likud is losing the election

“We’re in a fateful campaign. There is still a meaningful gap between Labor and Likud. The only way to shrink the gap is to go to the ballot box and vote ‘Mahal.'”

“The gap between Labor and Likud is based primarily on foreign funds that flow in vast quantities to leftist NGOs. Its purpose is to replace a Likud government headed by me with a left government supported by the Arab list.”

“Ayman Odeh, who supports [Zionist Union leader Isaac] Herzog, has already said not only that I must be replaced, but that I should be put in prison for defending the citizens of Israel and the lives of IDF soldiers [during last summer’s Gaza war]…. A left government that depends on such a list will surrender at every step, on Jerusalem, the 1967 lines, on everything, and therefore there’s an immense effort of leftist NGOs to mobilize voters from the left bloc, primarily in the Arab sector, and in areas where leftists vote.”

“I want to clarify: there is nothing illegitimate with citizens voting, Jewish or Arab, as they see fit. What is not legitimate is the funding, the fact that money comes from abroad from NGOs and foreign governments, brings them en masse to the ballot box in an organized fashion, in favor of the left, gives undue power to the extremist Arab list, and weakens the right bloc in such a way that we will be unable to build a government — despite the fact that most citizens of Israel support the national camp and support me as the prime minister from Likud.”

 

כל היום הפוליטיקאים מדברים בתקשורת. ציפי, בוז’י ויאיר לפיד, דיברו בכל אולפן אפשרי ועשו תעמולת בחירות בוטה.

היחיד שהחליטו לאסור עליו לדבר בתקשורת – זה אני. ראש הממשלה מהליכוד.

אף אחד לא יסתום לנו את הפה.

במדינה דמוקרטית גם לראש הממשלה מהליכוד יש זכות לומר את דברו. הנה הדברים שהם רצו שלא תשמעו. אני אומר לכם אותם כאן בפייסבוק:
===
אנחנו נמצאים במערכה גורלית. יש עדיין פער משמעותי בין “העבודה” לבין “הליכוד”.

הדרך היחידה לצמצם את הפער היא לבוא אל הקלפי ולהצביע מחל. הפער בין “העבודה” לבין “הליכוד” נובע בראש ובראשונה מכסף זר שמוזרם בהיקפים עצומים לעמותות השמאל.

מטרתן היא להחליף את ממשלת הליכוד בראשותי בממשלת שמאל, בתמיכת הרשימה הערבית.

איימן עודה, יו”ר הרשימה הערבית המשותפת, שתומך בהרצוג, כבר אמר שצריך לא רק להחליף אותי אלא גם להכניס אותי לכלא, על כך שהגנתי על חיי אזרחי ישראל ועל חיילי צה”ל.

הם אומרים שהחמאס אינו ארגון טרור. זו היא הרשימה שתומכת בבוז’י, זו הרשימה שיש לו איתה הסכם.

ממשלת שמאל שתהיה תלויה ברשימה כזו תכנע לכל אורך הדרך.

ולכן יש מאמץ כביר של עמותות השמאל להביא בוחרים לגוש השמאל, בעיקר במגזר הערבי ובאזורי בחירה של השמאל.

אני מבקש להבהיר: אין שום פסול בהצבעת האזרחים, יהודים וערבים כאחד, לפי ראות עיניהם.

הפסול הוא בכך שכסף רב מחו”ל של עמותות וממשלות זרות, מביא אותם בהמוניהם לקלפי בצורה מאורגנת.

כסף זר זה מעוות את הרצון האמיתי של אזרחי ישראל לטובת השמאל, ומעניק כוח מופרז לרשימה הערבית הקיצונית.

זה יכול להקטין את גוש הימין באופן כזה שלא נוכל להרכיב ממשלה, אף על פי שרוב אזרחי ישראל תומכים במחנה הלאומי ובי כראש הממשלה מטעם “הליכוד”.

לנו אין את עמותות השמאל, לנו אין את V-15. לנו יש אתכם, מצביעי המחנה הלאומי. צאו בהמוניכם אל הקלפיות.

יש עוד זמן. בואו להצביע מחל כדי לצמצם את הפער בין הליכוד ל”עבודה”.

אם הרכבת הממשלה תוטל עליי, ארכיב ממשלה של המחנה הלאומי. לא תקום ממשלת אחדות עם “העבודה”. אין דרך לגשר על הפערים בינינו.

לכן אני פונה למצביעי המחנה הלאומי: אם אתם רוצים שאני ארכיב את הממשלה ולא השמאל – אתם חייבים להצביע רק לליכוד. רק מחל. אין שום מפלגה אחרת.

%d bloggers like this: