Full Text Israel Political Brief June 12, 2013: PM Benjamin Netanyahu’s Speech at the Inter-Governmental Consultations in Poland הצהרת ראש הממשלה בוורשה, פולין

ISRAEL POLITICAL BRIEF

ISRAEL POLITICAL BRIEF: ISRAEL NEWS

Remarks by Prime Minister Benjamin Netanyahu at the Inter-Governmental Consultations in Poland

Source: PMO, 6-12-13

Prime Minister Tusk,

My friend Donald.

I very much appreciate your warm hospitality to me, to the ministers of the Israeli government and to my delegation. I appreciate your friendship to my country, to my people and to me, personally.

You know Donald.  I think I’ve made about half a dozen visits to Poland.  Each time I come here, I am impressed with the tremendous increase in the standard of living, in the achievements of Poland as a country and as a society, against sometimes very difficult odds.  But you have shown great initiative, great success, and it reminds me of my own country.  And each time that we meet, I am impressed both with your friendship to me personally, but also your deep sympathy to the Jewish people and the Jewish state.

You know, I told you over our meetings that my  late father was born in Warsaw in 1910.  This was when my Grandfather came here to be the head of Hebrew studies in the great, the most eminent Jewish school of Warsaw at the time.  My father studied in that school.  Warsaw was a great center of Jewish learning, of Jewish culture, of Jewish life.  So the histories of our two peoples are intertwined over a thousand years – in great achievement, great beauty as you just said correctly and also great tragedy.

The murder of millions of Jews by the Nazis on Polish soil is a crime that has no parallel in history.  Tomorrow, I will participate in the opening ceremony of the Jewish exhibit at Auschwitz-Birkenau.  We will never forget the victims of the Holocaust; we will never forget the ultimate crime against humanity; we will never forget the crime perpetrated against our people; and we will never forget our obligation to prevent this from ever happening again.

I would like to thank you, Donald, personally, and the Polish government for your support of this important project of remembrance, and also for your support of the Jewish Museum in Warsaw.  I know your own personal involvement in this and it is something that is important to set history right and to give justice to those who deserve it.  I think this is a moral act and an important act in today’s world which seeks to deny the Holocaust.  We know that during those years of horror, the Nazi invasion brought terrible suffering to the Polish people, and we stand here today when both our peoples have overcome adversity.

Today, we see a strong and free Poland and a strong and free Israel.  We are two confident, prosperous democracies.  There are different counts of how many genuine democracies are in the world, but there is no question that Poland and Israel are among them, and I think not coincidently we are two prosperous, free democratic societies that have a common invested interest with each other.  We are both shaped by our past, and we are both focusing together on shaping our future.

And the future in this fast changing technological world belongs to those who innovate.  That is why I am here today in Warsaw.  I believe we have much to gain by strengthening our cooperation.  We have free economies and a proven capacity for enterprise and technological achievement.  This is the key to competitive advantage in today’s world and in tomorrow’s world.  We cooperate in all these areas: in the economy, in science, in trade, and on the level of people – youth exchanges as you mentioned, education, culture.  And we also cooperate in diplomacy and security.  On security and on defense matters, you correctly said that we have constantly improved our cooperation and we will continue to do so.

And in the quest for peace, we share a common desire.  Both Poland and Israel want peace.  Everyone in Israel wants peace.  I want peace.

To achieve peace, we must negotiate peace.  This is why we both support the efforts of the American Secretary of State John Kerry to restart the peace negotiations.  We want to see this American effort succeed.  Israel is ready for the resumption of direct negotiations for peace without pre-conditions.  I think it is time to stop squabbling over preconditions.  I think it’s time to stop negotiating about the negotiations.  I think we have to start peace talks immediately.

My goal is to see a historic compromise that ends the conflict between Israelis and Palestinians once and for all.  This will entail a demilitarized Palestinian state that recognizes the Jewish state, with iron clad security arrangements for Israel – recognition, security, demilitarization.  I believe that these are the elements for peace.  I don’t pose them as preconditions for negotiations.  I look forward to enter those negotiations without preconditions without delay.  I am ready for such a peace.  I hope the Palestinians are ready too.

Prime Minister,

We both agree on the importance of preventing Iran from attaining a nuclear weapons capability.  We agree that the pressure on Iran must be significantly increased.  Recently, as we just spoke, we have all seen what happens when a rogue regime enters the nuclear age.  In East Asia, vis-à-vis North Korea, tough talk and sanctions were not enough. The same is true of Iran, which is much more dangerous than North Korea.  To stop Iran’s nuclear ambitions, sanctions alone will not be enough.  They must be coupled with a credible military threat.  The Iranian regime must understand that, one way or the other, it will be prevented from completing its nuclear weapons program.

And as for the so-called “elections” taking place in Iran this week – some election.  They decide who the candidates are.  That’s an interesting concept but we’re not going to adopt it.  So as for these so-called elections taking place in Iran this week, well unfortunately, they will change nothing of significance.

This regime will continue to be led by one man, one ruler, who will continue Iran’s quest for nuclear weapons.  This is a regime that sponsors terrorism around the world, that actively participates in the murder in Syria, that is building ICMB’s to reach Europe and America, and that seeks to control the energy markets of the world and the flow of Middle East oil.  On top of all this, this is a regime that is building nuclear weapons with the express purpose to annihilate Israel’s six million Jews.

We will not allow this to happen.  We will never allow another Holocaust.

On Syria, both our countries are concerned about the terrible carnage occurring in that country.  Israel is not a party to the internal conflict in Syria.  But Israel will defend itself if attacked, and we reserve the right to act if our national security is threatened.

Ladies and gentlemen,

Poland and Israel agree that terrorism must be defeated.  Recently we have seen terrorist operations on European soil.  In Bulgaria, innocent tourists were murdered in a brutal attack initiated, planned and carried out by Hezbollah.  In Cyprus, local authorities arrested a Hezbollah operative that was in the process of planning an identical attack.  Hezbollah-Iranian terrorist activity is not limited to Europe.  We see it across the globe –in the Middle East, in Africa, in Asia even in the United States of America.

Today, Europe faces the question of whether to officially define Hezbollah as a terrorist organization.  What a question.  If Hezbollah is not a terrorist organization, I don’t know what a terrorist organization is, but it’s not just an Israeli problem.  Hezbollah has murdered innocent civilians on European soil.  And Europe cannot, must not, be indifferent to this.

Prime Minister Tusk, Donald,

Both Poland and Israel have fought hard for independence and freedom.  We take neither for granted.  Working together I think we can enhance our freedoms, provide greater prosperity for our peoples, and strive for security and peace for all.  I know that in you, we have a partner for all these great tasks which are a common mission of our peoples.

Once again, I want to thank you for your hospitality and friendship, and I look forward to welcoming you and your ministers, well as we say, next year in Jerusalem.

Thank you again for your hospitality.  Thank you.

הצהרת ראש הממשלה בוורשה, פולין

Source:  PMO, 6-12-13

יום רביעי ד’ תמוז תשע”ג
סגור

צילום: לע”מ לחץ להגדלה
צילום: לע”מ

תרגום

ראש הממשלה טאסק, ידידי דונאלד, אני מעריך מאוד את קבלת הפנים החמה שהענקת לי, לשרי ממשלת ישראל ולחברי משלחתי. אני מעריך את ידידותך כלפי מדינת ישראל, כלפי עם ישראל וכלפיי אישית.

כפי שידוע לך, דונאלד, דומני שביקרתי בפולין לפחות שש פעמים. בכל פעם שאני בא לפולין אני מתרשם מהשיפור המשמעותי ברמת החיים פה ובהישגים של פולין הן כמדינה והן כחברה, לפעמים כנגד סיכויים קשים. הפגנתם יוזמה גדולה והצלחה רבה, וזה מזכיר לי את ישראל. כל פעם שאנחנו נפגשים אני מתרשם גם מידידותך כלפיי וגם מההזדהות העמוקה שלך כלפי העם היהודי והמדינה היהודית. במהלך המפגשים שלנו, סיפרתי לך שאבי המנוח נולד בוורשה ב-1910. זה היה כשסבי הגיע לפולין כדי לשמש מנהל לימודי העברית בבית הספר היהודי הנודע של ורשה. אבי למד באותו בית ספר. ורשה הייתה מרכז גדול של למידה יהודית, תרבות יהודית וחיים יהודיים. תולדות שני עמינו היו שזורים זה בזה במשך אלף שנה – בהישגים אדירים, וכפי שאמרת, יופי אדיר, וגם בטרגדיה אדירה.

לרציחתם של מיליוני יהודים בידי הנאצים על אדמת פולין אין אח ורע בהיסטוריה. מחר, אשתתף בטקס הפתיחה של הביתן היהודי באושוויץ-בירקנאו. לעולם לא נשכח את קורבנות השואה. לעולם לא נשכח את הפשע הנורא ביותר נגד האנושות. לעולם לא נשכח את הפשע שבוצע נגד עמנו. ולעולם לא נשכח את מחויבותנו למנוע הישנותה של טרגדיה כזאת.

אני מבקש להודות לך באופן אישי, דונאלד, ולממשלת פולין, על תמיכתה בפרויקט זיכרון חשוב זה, וגם על תמיכתך במוזיאון היהודי בוורשה. אני מודע להתערבותך האישית בפרויקט זה, וזה דבר חשוב לעמוד על דיוקה של ההיסטוריה ולהעניק צדק לאנשים שמגיע להם צדק. מדובר במהלך מוסרי וחשוב בעולם של היום, עולם שבו מנסים להכחיש את השואה.

אנו יודעים שבמהלך אותן שנים נוראות, הפלישה הנאצית המיטה סבל רב על העם הפולני, ואנו עומדים פה היום כאשר שני עמינו התגברו על מצוקות. היום, אנו רואים פולין חזקה וחופשייה וישראל חזקה וחופשייה. שתינו דמוקרטיות, בטוחות ומשגשגות. לפעמים יש חילוקי דעות לגבי מספר הדמוקרטיות האמיתיות בעולם, אולם אין כל ספק שפולין וישראל נמנות ביניהן. זה לא מקרי שיש לנו חברות משגשגות, חופשיות ודמוקרטיות, ולשתיהן אינטרס משותף אחת עם השנייה. שנינו עוצבנו על ידי עברנו, אולם אנו ממוקדים בעיצוב פני העתיד.

במאה זו, המאופיינת בשינויים טכנולוגיים מהירים, העתיד שייך לממציאים. זו הסיבה שאני נמצא כאן היום בוורשה. אני מאמין כי נוכל להפיק תועלת רבה מחיזוק שיתוף הפעולה בינינו. יש לנו כלכלות חופשיות ויכולת מוכחת להישגים טכנולוגיים. זה המפתח ליתרון תחרותי בעולם של היום ובעולם של מחר. אנו משתפים פעולה בכל התחומים הללו: בכלכלה, במדע, במסחר, וגם ברמה האנושית – בחילופי נוער כפי שציינת, בחינוך ובתרבות. אנו משתפים פעולה גם בדיפלומטיה ובענייני ביטחון והגנה. אמרת בצדק שאנו משפרים את שיתוף הפעולה בינינו כל הזמן, ונמשיך כך.

לשתי מדינותינו גם רצון משותף לשלום. ישראל ופולין רוצות שלום. כל אחד בישראל רוצה שלום. אני רוצה שלום. על מנת להשיג שלום יש לנהל משא ומתן לשלום. זו הסיבה ששנינו תומכים במאמציו של מזכיר המדינה האמריקני ג’ון קרי להביא לחידוש המשא ומתן. אנו רוצים לראות בהצלחת המאמצים האמריקניים. ישראל מוכנה לחידוש המשא ומתן הישיר לשלום ללא תנאים מוקדמים. הגיע הזמן להפסיק את הוויכוח על תנאים מוקדמים. הגיע הזמן להפסיק לשאת ולתת בקשר למשא ומתן. הבה נפתח בשיחות באופן מיידי.

היעד שלי הוא להגיע לפשרה היסטורית שתשים קץ לסכסוך בין ישראל לפלסטינים אחת ולתמיד.
זה מצריך מדינה פלסטינית מפורזת המכירה במדינה היהודית, עם הסדרי ביטחון הדוקים לישראל. הכרה, ביטחון והפרזה – לדעתי אלו המרכיבים לשלום. אינני מציב אותם כתנאים מקדימים למשא ומתן. אני מצפה לחדש את המשא ומתן ללא תנאים מוקדמים באופן מיידי. אני מוכן לשלום מסוג זה. אני מקווה שגם הפלסטינים מוכנים.

ראש הממשלה, שנינו מסכימים על חשיבות המאמץ למנוע מאיראן להשיג נשק גרעיני. אנו מסכימים כי יש להגביר באופן משמעותי את הלחץ על איראן. כולנו ראינו לאחרונה מה קורה כאשר שלטון חשוך נכנס לעידן הגרעיני. במזרח אסיה עם קוריאה הצפונית, דיבורים חריפים וסנקציות לא הספיקו.

הדבר נכון גם לגבי איראן, המסוכנת פי כמה מצפון קוריאה. כדי לשים קץ לשאיפות הגרעיניות של איראן, סנקציות לכשעצמן לא יספיקו. יש לשלב את הסנקציות עם איום צבאי אמין. המשטר האיראני חייב להבין שבדרך זו או אחרת, לא יתאפשר לו להשלים את תכניתו להשגת נשק גרעיני. ובאשר ל”בחירות” כביכול המתקיימות באיראן השבוע, אפשר לחשוב – “בחירות”. הם בוחרים מיהם המתמודדים. זה רעיון מעניין אבל לא נאמץ אותו. למרבה הצער, הן לא יניבו שום שינוי משמעותי. המשטר ימשיך להיות מובל על ידי אדם אחד, שליט אחד, שימשיך את המרוץ של איראן לעבר פצצה גרעינית. מדובר במשטר הנותן חסות לטרור ברחבי העולם, נוטל חלק פעיל בטבח בסוריה, בונה טילים בליסטיים בין-יבשתיים במטרה להגיע לאירופה ואמריקה, וחותר להשתלט על שווקי האנרגיה העולמיים ובנפט במזרח התיכון. ובנוסף לכל זאת, מדובר במשטר הבונה נשק גרעיני במטרה מוצהרת להשמיד את ששת מיליוני היהודים בישראל.
לא נאפשר לזה לקרות. לעולם לא נאפשר שואה נוספת.

באשר לסוריה, ישראל ופולין מודאגות מהטבח הנורא המתחולל במדינה מיוסרת זאת. ישראל אינה צד בסכסוך הפנימי בסוריה. אולם ישראל תגן על עצמה אם תותקף, ואנו שומרים לעצמנו את הזכות לפעול במקרה של איום על ביטחוננו הלאומי.

גבירותיי ורבותיי, פולין וישראל מסכימות כי יש להכריע את הטרור. ראינו לאחרונה פעולות טרור על אדמת אירופה. בבולגריה נרצחו תיירים חפים מפשע במתקפה אכזרית שנהגתה, תוכננה ובוצעה על ידי החיזבאללה. בקפריסין עצרו הרשויות המקומיות פעיל חיזבאללה בעיצומן של הכנות לקראת מתקפה זהה. פעילות הטרור של איראן-חיזבאללה אינה מוגבלת לאירופה בלבד. אנו רואים אותה בכל רחבי הגלובוס – במזרח התיכון, באפריקה, באסיה ואפילו באמריקה. היום, אירופה ניצבת בפני השאלה האם להגדיר באופן רשמי את החיזבאללה כארגון טרור. איזו שאלה!
אם חיזבאללה אינו ארגון טרור, אינני יודע מהו ארגון טרור. החיזבאללה אינו רק בעיה של ישראל. חיזבאללה רצח על אדמת אירופה. אסור לה, אל לה לאירופה להיות אדישה לכך.

ראש הממשלה טאסק, דונלד, פולין וישראל לחמו שתיהן רבות למען עצמאות וחירות. איננו לוקחים אף אחד מאלה כמובן מאליו. אם נפעל יחד, נוכל לחזק את חירותנו, להיטיב עם עמינו ולחתור לביטחון ושלום לכולם. אני יודע שאתה תהווה שותף לכל המשימות הללו שהן משימות המשותפות לשני עמינו. אני מבקש להודות לך שוב על קבלת הפנים ועל הידידות. אני מצפה לקבל את פניך ואת פני שריך, כפי שנהוג אצלנו לומר – בשנה הבאה בירושלים.

תודה רבה שוב על קבלת הפנים.

 

%d bloggers like this: